În perioada 01 februarie – 31 martie 2021 cetățenii Sectorului 1 pot solicita reînnoirea contractului de închiriere a unui loc de parcare de reședință prin platforma SIPR sau direct la sediul ADP Sector 1.
Solicitările de reînnoire a contractului de închiriere loc de parcare de reședință transmise prin platformă https://parcari.adp-sector1.ro/:
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐥 𝟏
• Solicitare de reînnoire contract loc de parcare de reședință (primiți un număr de înregistrare automat).
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐥 𝟐
• După verificarea documentelor de către operatori (în câteva zile), veți primi un e-mail cu validare documente și instrucțiunile de plată sau invalidare (în cazul invalidării, va trebui să reluați din nou toți pașii din platformă).
Important! Persoanele cu dizabilități nu vor primi și instrucțiunile de plată, aceștia beneficiază de gratuitate.
𝐏𝐚𝐬𝐮𝐥 𝟑
• După plată, veți primi automat și contractul.
Taxa în valoare de 83,95 lei/loc/autoturism/An.
Important! Se reînnoiesc doar contractele de închiriere loc de parcare de reședință încheiate în anul 2020.
𝐃𝐨𝐜𝐮𝐦𝐞𝐧𝐭𝐞𝐥𝐞 𝐧𝐞𝐜𝐞𝐬𝐚𝐫𝐞 𝐩𝐞𝐧𝐭𝐫𝐮 𝐫𝐞𝐢̂𝐧𝐧𝐨𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐜 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭𝐚:
• copie act de identitate (buletin);
• copie viză de flotant (dacă este cazul);
• copie certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil;
• copie contract de leasing (dacă este cazul);
• copie contract de comodat (dacă este cazul);
• copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).
Pentru reînnoirea contractului de închiriere loc de parcare de reședință la 𝐠𝐡𝐢𝐬̦𝐞𝐮, trebuie să prezentați documentele 𝐢𝐧 𝐨𝐫𝐢𝐠𝐢𝐧𝐚𝐥 𝐬̦𝐢 𝐜𝐨𝐩𝐢𝐞.
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮 𝐚𝐥 𝐁𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞:
Luni – 9:30 – 18:00
Marți – Vineri 08:00 -16:30
Pauză de masă: 12:00-12:30.
Locurile de parcare de reședință disponibile se alocă prin închiriere, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor depuse la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 sau înregistrate în format electronic, în conformitate cu Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și a H.C.G.M.B. nr. 124/2008, cu modificările și completările ulterioare prin H.C.G.M.B. nr.61/2009.
În perioada 1 aprilie – 9 mai se vor centraliza cererile pentru ocuparea locurilor rămase disponibile spre închiriere.
În perioada 10 mai – 31 decembrie, locurile de parcare de reședință, pentru care nu se va mai exercita opțiunea de reînnoire a contractelor de închiriere, vor fi redistribuite în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor pentru anul în curs.
Totodată, în cazul în care, locatarii locurilor de parcare de reședință vor solicita rezilierea contractului de închiriere în parcajul de reședință la care sunt arondați sau condițiile de locațiune intră sub incidența de reziliere în conformitate cu clauzele contractuale și ale regulamentelor în vigoare, locul de parcare va fi atribuit următoarei persoane eligibile, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor transmise în format digital sau depuse fizic la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1.
Pentru locurile de parcare disponibile spre închiriere, se vor transmite notificări de operare în format digital sau de prezentare la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București, solicitanților care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor.
Cum pot solicita un loc de parcare?
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓! Solicitările se transmit în fiecare an!
Solicitările pentru închirierea locurilor de parcare de reședință se pot transmite electronic pe e-mail: secretariat@adp-sector1.ro sau se pot depune fizic la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1.
Documentele necesare:
• cererea (poate fi regăsită pe site-ul: https://adp-sector1.ro/ , secțiunea Formulare – Biroul Parcări Publice).
• copie act de identitate (buletin);
• copie viză de flotant (dacă este cazul);
• copie certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil;
• copie contract de leasing (dacă este cazul);
• copie contract de comodat (dacă este cazul);
• copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓! Nu mai este nevoie de aprobarea asociației de proprietari.
×