Comunicat de Presă | București, 13 februarie 2019

Ce se întâmplă cu lemnele rezultate din defrișările pe care ADP le-a făcut în Sectorul 1?
Le oferim gratuit nevoiașilor pentru a-și încălzi locuințele
Administrația Domeniului Public Sector 1, împreună cu Direcția Generală de Asistență
Socială și Protecția Copilului, distribuie gratuit material lemnos pentru asigurarea încălzirii
persoanelor defavorizate, în baza anchetelor sociale realizate de către consilieri din cadrul
D.G.A.S.P.C.
Cererile înregistrate la ADP S1 se trimit către D.G.A.S.P.C. pentru ancheta socială, iar în
baza rezultatului anchetei sociale se distribuie materialul lemnos.
Cererea necesară poate fi regăsită pe site-ul: https://adp-sector1.ro/secțiunea Formulare –
Serviciul Spații Verzi.
Pentru mai multe informații suplimentare:
Administrația Domeniului Public Sector 1 Telefon: 021.319.32.58/53 – Tasta nr. 1 (Serviciul Spații Verzi)
Direcția Generală De Asistență Socială Și Protecția Copilului
SERVICIUL PREVENIRE
B-dul Mareșal Alexandru Averescu nr. 17, Sector 1, București
E-mail: preveniremarginalizare@dgaspc-sectorul1.ro

×