Instituția noastră va aplica următoarele lucrări de întreținere a materialului dendrologic situat pe spațiile verzi, constând în:
– eliminarea ramurilor frânte/ uscate aflate în coronamente și/sau la baza acestora, conf. avizului emis de Direcția de Mediu – Serviciul Avize și Acorduri – PMB;
– defrișări de arbori conf. avizelor emise de Direcția de Mediu – Serviciul Avize și Acorduri – PMB.
×