⚒Astăzi am început lucrările de reparații și întreținere în carosabilul din Strada Timișului intersecție cu B-dul Bucureștii Noi.
De asemenea, continuăm lucrările pe străzile Uruguay, Feroviarilor, Emanoil Porumbaru și aleile adiacente B-dului Ion Mihalache ( între Strada Aviator Popișteanu și Intrarea Alpiniștilor).
În cadrul acestor intervenții se execută lucrări de reparare a trotuarelor, înlocuirea bordurilor deteriorate, lucrări de reparare a îmbrăcăminții asfaltice sau a pavajului, lucrări de întreținere și reparare a părții carosabile.
×