⚒ Astăzi am început lucrările de reparații și întreținere a străzilor și trotuarelor pe străzile Lița, Brănarul x Mitropolit Andrei Șaguna, Aurel Băeșu nr.46.
De asemenea, continuăm lucrările pe Strada Feroviarilor și aleile adiacente B-dului Ion Mihalache ( între Strada Aviator Popișteanu și Intrarea Alpiniștilor).
În cadrul acestor intervenții se execută lucrări de reparare a trotuarelor, înlocuirea bordurilor deteriorate, lucrări de reparare a îmbrăcăminții asfaltice sau a pavajului, lucrări de întreținere și reparare a părții carosabile.
Ar putea fi o imagine cu în aer liber
×