⚒ Astăzi am început lucrările de reparații și întreținere pe aleile adiacente Cartierului Aviației.
De asemenea, continuăm lucrările pe Strada Oastei nr.19.
În cadrul acestor intervenții se execută lucrări de reparare a trotuarelor, înlocuirea bordurilor deteriorate, lucrări de reparare a îmbrăcăminții asfaltice sau a pavajului, lucrări de întreținere și reparare a părții carosabile.
×