𝐑𝐞𝐢𝐧𝐧𝐨𝐢𝐫𝐞𝐚 𝐜𝐨𝐧𝐭𝐫𝐚𝐜𝐭𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐝𝐞 𝐢𝐧𝐜𝐡𝐢𝐫𝐢𝐞𝐫𝐞 𝐥𝐨𝐜 𝐝𝐞 𝐩𝐚𝐫𝐜𝐚𝐫𝐞 𝐝𝐞 𝐫𝐞𝐬̦𝐞𝐝𝐢𝐧𝐭̦𝐚̆
Atribuirea prin închiriere a unui loc de parcare de reședință se va face digital prin accesarea adresei electronice https://parcari.adp-sector1.ro/ a Sistemului Informatic pentru Parcările de Reședință (SIPR) pus la dispoziția cetățenilor de Administrația Domeniului Public Sector 1 sau la sediul ADP Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4.
În perioada 01 februarie – 31 martie 2021 cetățenii Sectorului 1 pot solicita reînnoirea contractului de închiriere a unui loc de parcare de reședință prin intermediul platformei SIPR.
Cuantumul tarifului pentru utilizarea locurilor de parcare de reședință este de 83,95 lei/an.
Formalitățile de reînnoire se pot face pe platforma SIPR în format electronic sau direct la sediul ADP Sector 1, iar achitarea tarifului de 83,95lei/an pentru contractul de închiriere loc parcare se poate face direct la sediul ADP sau prin transfer bancar.
Contractul de utilizare a locului de parcare se emite după înregistrarea în sistem a plății taxei și este trimis pe adresa de poștă electronică a titularului.
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓!!!
Solicitările pentru locurile de parcare de reședință înregistrate începând cu data de 1 ianuarie 2021, electronic sau fizic, la Registratura ADP Sector 1, vor fi luate în considerare după data de 10 mai, aceasta fiind perioada de redistribuire a locurilor de parcare de reședință rămase disponibile spre închiriere.
Documentele necesare pentru reînnoirea contractelor de închiriere:
• copie act de identitate;
• copie viză de flotant (dacă este cazul);
• copie certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil;
• copie contract de leasing (dacă este cazul);
• copie contract de comodat (dacă este cazul);
• copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).
Procedurile de operare în SIPR pentru ocuparea prin închiriere a locurilor de parcare de reședință disponibile după data de 10 mai, vor fi comunicate pe pagina de facebook : https:/www.facebook.com/adpsector1 , pe site-ul instituției: https://adp-sector1.ro/ și pe site-ul Primăriei Sectorului 1: https://www.primariasector1.ro/ .
𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥 𝐝𝐞 𝐥𝐮𝐜𝐫𝐮 𝐚𝐥 𝐁𝐢𝐫𝐨𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐚𝐫𝐜𝐚̆𝐫𝐢 𝐏𝐮𝐛𝐥𝐢𝐜𝐞:
Luni – 9:30 – 18:00
Marți – Vineri 08:00 -16:30
Pauză de masă: 12:00-12:30.
Regulamentul și documentele necesare pot fi regăsite pe site-ul: https://adp-sector1.ro/, secțiunea Formulare – Biroul Parcări Publice.
×