CONSIMTAMANT DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL

Pentru respectarea principiilor de prelucrare a datelor cu caracter personal – cu precadere a principiului de reducere la minim a datelor, prezentul formular (denumit in continuare „Formularul”) se va completa, in mod automat cu informatiile si datele de identificare ale Utilizatorului – indicate de acesta in etapa premergatoare acceptarii prezentului Formular.

Prezentul Formular se va completa cu prevederile Politicii de confidentialitate utilizare pagina web disponibila la https://adp-sector1.ro/politica-de-confidentialitate.

Avand in vedere urmatoarele:

  1. Prevederile Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (denumit in continuare „Regulamentul general privind protectia datelor” sau „Regulamentul”);
  2. Prevederile Legii nr. 190/2018 privind masuri de punere in aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European si al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE;
  3. Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul in Bulevardul Poligrafiei nr. 4 (denumit in continuare “Operatorul” sau “ADPS1”), in calitate de Administrator al website-ului adp-sector1.ro (denumit in continuare „Site-ul”) prelucreaza datele dumneavoastra cu caracter personal precum : adresa de e-mail si eventual nume, prenume, serie si numar act de identitate, CNP, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala (denumite in continuare „Datele”), in vederea crearii contului de utilizator si completarea sectiunii „Profil Contribuabil”;
  4. Prelucrarea Datelor de catre ADPS1 se efectueaza pe baza consimtamantului dumneavoastra exprimat prin bifarea casutei aferente prezentului Formular.
  5. Prelucrarea Datelor va avea in vedere prevederile legale din Regulament precum si cele indicate si relevante in Politica de confidentialitate utilizare pagina web;
  6. Scopul general al prelucrarii Datelor este crearea contului de utilizator si ulterior indeplinirea tuturor sau oricaror dintre Serviciile oferite de ADPS1 – [https://demersuri.adp-sector1.ro] si selectate de dumneavoastra si pot fi comunicate catre alte entitati, in conformitate cu cele stabilite in Politica de confidentialitate utilizare pagina web – in vederea executarii unei obligatii legale, executarii unui interes public sau a unui contract.
  7. Datele dumneavoastra nu fac obiectul unui transfer catre terte tari aflate in afara Uniunii Europene.
  8. Datele cu caracter personal sunt stocate in vederea prelucrarii lor pe durata necesara atingerii scopurilor de prelucrare mentionate mai sus sau pana la retragerea consimtamantului dumneavoastra.
  9. In contextul prelucrarii, beneficiati de urmatoarele drepturi:
„Dreptul de acces la date” aveti dreptul sa solicitati o confirmare a prelucrarii Datelor tale, si in caz afirmativ, acces la datele respective si la anumite informatii legate de acestea;
„Dreptul la rectificare” aveti dreptul sa solicitati rectificarea Datelelor inexacte sau le puteti completa oricand;
„Dreptul la stergerea datelor (sau dreptul de a fi uitat)” aveti dreptul sa obtineti stergerea datelor, in cazul in care prelucrarea acestora nu a fost legala sau in alte cazuri prevazute de lege;
„Dreptul la restrictionarea prelucrarii” aveti dreptul sa solicitati restrictionarea prelucrarii in cazul in care contestati exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
„Dreptul la portabilitatea datelor” aveti dreptul sa solicitati primirea, in anumite conditii, datele personale pe care ni le-ati furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau puteti solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
„Dreptul de a depune plangere” aveti dreptul sa depuneti o plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
„Dreptul de retragere a consimtamantului” aveti dreptul sa va retrageti consimtamantul in orice moment. Va informam ca retragerea consimtamantului va avea efecte doar pentru viitor, prelucrarea efectuata anterior retragerii ramanand in continuare valabila.
  1. Va puteti exercita aceste drepturi, fie individual, fie cumulat, foarte usor, prin simpla transmitere a unei solicitari la sediul indicat mai sus.

Declar pe propria raspundere ca am inteles continutul prezentului document si ca imi exprim consimtamantul pentru prelucrarea Datelor in conformitate cu cele indicate mai sus prin bifarea casutei corespunzatoare prezentului document.

×