Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

 

Conducere

Sorina OANCEA

Director General

Ovidiu-Adrian BÂRGĂU

Director Adjunct

Legi


Mecanizare


Vezi mai mult

Cerere-montare-banci-1

Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin HCGMB 1242008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

H.C.G.M.B 275/2020- privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

Solicitare de interes pubic în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Reclamație administrativă în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Reclamație administrativă răspuns negativ în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001- privind accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

O.G. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Transparența


2023

○ 1 post, inspector de specialitate Serviciul Contabilitate Buget detalii (2.9MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba scrisa detalii (0,9MB) rezultat finale detalii (1,0MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Biroul Achizitii Publice detalii (2.6MB)
○ 2 posturi, inspector de specialitate Serviciul Juridic detalii (3.8MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat contestatie detalii (0,2MB) rezultat final detalii (0.4MB)
○ 1 post, auditor Compartimentul Audit intern detalii (3.2MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,3MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Spatii verzi detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat proba scrisa detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,5MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Biroul Drumuri Semnalizare Rutieră detalii (2.8MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba scrisa detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,4MB)
○ 2 posturi, sofer detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba practica detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,5MB)

2022

○ 1 post, inspector, Serviciul Spatii Verzi – prelungire concurs detalii (2MB) – prelungire concurs detalii (2MB) – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate probaba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,53MB) – rezultate finale detalii (0,43MB)
◙ Promovare in grade si trepte profesionale detalii (2MB)
○ Erată detalii (0,4MB) – rezultate examen de promovare detalii (0,78MB)
◙ 4 posturi vacante detalii (0,2MB)
○ 1 post, inspector, Serviciul Mecanizare – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,6MB) – rezultate finale detalii (0,6MB)
○ 1 post, referent, Serviciul Mecanizare – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB)
○ 2 posturi, sofer, Biroul Drumuri Semnalizare Rutiera – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba practica detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,6MB) – rezultate finale detalii (0,6MB)
◙ 2 posturi vacante detalii (0,3MB) – prelungire concurs detalii (2MB)
○ 1 post, auditor, Compartimentul Audit Intern
○ 1 post, inspector, Serviciul Juridic – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,56MB) – rezultate finale detalii (0,3MB)
◙ 4 posturi vacante detalii (3MB)
○ 1 post, inspector, Biroul Drumuri Semnalizare Rutiera – prelungire concurs detalii (2MB) – rezultate selectie dosare detalii (0,9MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB)
○ 1 post, inspector, Compartimentul Administrativ Apovizionare – rezultate selectie dosare detalii (0,7MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,4MB) – rezultate finale detalii (0,46MB)
○ 1 post, consilier, Serviciul Juridic
3 posturi vacante detalii (3MB) – rezultate selectie dosare inspector drumuri detalii (0,56MB) – rezultate selectie dosare inspector spatii verzi detalii (1,00MB) – rezultate proba scrisa spatii verzi si biroul drumuri detalii (0,86MB) – rezultat interviu concurs inspector spatii verzi detalii (0,8MB) – rezultate finale spatii verzi detalii (0,45MB)
4 posturi vacante detalii (0,4MB) – rezultate selectie dosare detalii (2,00MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,4MB)
6 posturi vacante detalii(4,00MB) – rezultate selectie dosare detalii (2,00MB) – rezultat contestatie selectie dosar examen inspector spatii verzi detalii(0.6MB) – rezultate proba scrisa detalii(0.6MB) – rezultate selectie dosar audit detalii(0.65MB) – rezultat interviu concurs inspectori detalii(0.57MB)– rezultate finale detalii(0.49MB) – rezultat probaba scrisa audit detalii(0.52MB) – rezultat interviu audit detalii(0.4MB)
9 posturi vacante | detalii (4,00MB) – rezultate selectie dosare detalii (2MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,64MB) – rezultate proba practica detalii (0,6MB) – modificari detalii (0.4MB) – rezultate interviu sofer detalii (0,54MB) – rezultat final sofer detalii (0.4MB) – rezultat interviu concurs inspectori detalii (0.6MB) – rezultate proba scrisa (0.53MB) – rezultat final inspectori detalii (0.5MB)

2021

6 posturi vacante | detalii (2,74MB) – rezultate selectie dosare (1,25MB)
3 posturi vacante | detalii (2,40MB) – rezultate selectie dosare (0,60MB) – rezultate proba scrisa (0,60MB) – rezultate interviu (0,40MB) – rezultate finale (0,84MB)
7 posturi vacante | detalii (7,50MB) – rezultate selectie dosare (3,00MB) – rezultate proba practica (0,44MB) – rezultate proba scrisa (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,50MB) – rezultate finale (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,90MB)
2 posturi vacante | detalii (2,85MB) – rezultate selectie dosare bPP (0,56MB) – rezultate selectie dosare sJ (0,45MB) – rezultate proba scrisa bPP (0,56MB) – rezultate proba scrisa sJ (0,45MB) – rezultate interviu bPP (0,56MB) – rezultate interviu sJ (0,45MB) – rezultate finale bPP (0,56MB) – rezultate finale sJ (0,45MB)
1 post vacant Director Economic | detalii (0,4MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,55MB) – rezultate finale (0,55MB)
1 post vacant Inspector de specialitate | detalii (0,6MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,75MB) – rezultate interviu (0,6MB) – rezultate finale (0,6MB)

2020

3 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (0.26MB) – rezultate proba scrisa (2,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)
1 post temporar vacant | detalii (5,0MB) – rezultate selectie dosare (0.87MB) – rezultate proba scrisa (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)

2019

7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)


————

Codul etic și regulile de conduită ale personalului contractual din cadrul administrației domeniului public Sector 1 | detalii (9,14MB)
Organigrama | detalii (2MB)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de Funcții al ADP Sector 1 din 27.05.2022 | detalii (2MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (6,0MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

2022

Planul anual al achizițiilor publice (4MB)
Cont de execuție (4MB)
Bilanț (4MB)
Buget (4MB)

2021

Programul anual al achizițiilor publice – 2021 (23MB)
Situații financiare trimestrul IV – 31.12.2021 | (1,86MB)
Buget 31.12.2021 | (10,15MB)

Situații financiare trimestriale
Anexă – Bilanț trimestrul I (1,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul I (3,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul II (2,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul II (4,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul III (3,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul III (8,0MB)

Buget
Buget inițial aprobat -28.04.2021 (7,0MB)
Buget rectificat -03.08.2021 (52,0MB)

2020

Situatie financiara trimestrul IV – 31.12.2020 | 10 documente | (1,6MB)
Buget 31.12.2020 | (0,55MB)

Contracte încheiate în anul 2023

1/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 130.945,77 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
2/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 114.057,30 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
3/03.01.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 114.209,77 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
4/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 215.508,26 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
5/03.01.2023 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 1.068.415,96 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
6/03.01.2023 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 572.840,61 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
7/03.01.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 322.739,97 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
8/03.01.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 781.215,27 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
9/03.01.2023 | SC AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță software platformă integrată digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale | 87.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
10/03.01.2023 | SC SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil | 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
11/03.01.2023 | SC TOI-TOI S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil | 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
14/19.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 20.999,25 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
15/19.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 28.058,15 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
16/19.01.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 33.528,39 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
17/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 3.166,77 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
18/19.01.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 13.009,27 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
19/19.01.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 33.751,92 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
20/30.01.2023 |S.C. GLOBASIG S.R.L.| Servicii de emitere polițe RCA | 23.002,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
21/31.01.2023 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 1| 133.297,92 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
22/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 2| 44.432,64 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
23/31.01.2023 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 3| 118.487 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
24/31.01.2023 |S.C AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță software platformă integrată – digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale | 87.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
25/31.01.2023 |S.C TOI TOI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice | 1.400,00 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
26/01.02.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1| 149.103,79 lei lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
27/01.02.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 139.790,40 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
28/01.02.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 146.610,78 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
29/01.02.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 215.672,22 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
30/01.02.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 696.443,17 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 zile descarcă
31/01.02.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 419.502,72 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
32/01.02.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații verzi – LOT 1 | 317.507,17 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
33/01.02.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Servicii de defrișare și toaletare arbori – LOT 2 | 748.967,43 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
34/01.02.2023 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil |10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
35/22.02.2023 |S.C. KINETECH INDUSTRY S.R.L.| Furnizare chingi 5t (10m), chingi circulare tubulare 3t (2m), chingi parte lungă ancorare 5t (10m) și șufe metalice de ridicare cu ochiuri la capete (2m) |10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
36/28.02.2023 |S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.| Furnizare anvelope de iarnă necesare autovehiculelor și autoutilitarelor| 26.532,90 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă

Contracte încheiate în anul 2022

1/27.01.2022 | SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate | 15.749,86 lei fără TVA | Valabilitate 27.02.2022 descarcă
2/28.01.2022| AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 773.553,71 lei fără TVA | Valabilitate 24.02.2022  descarcă  +  Adițional nr.1 /21.02.2022 descarcă
3/28.01.2022| AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 279.194,67 lei fără TVA | Valabilitate 24.02.2022 descarcă
4/31.01.2022 |OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP| Servicii de emitere polite de asigurari RCA | 53.563,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.03.2022 descarcă
5/01.02.2022 |S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A| Servicii de închiriere autospeciale pentru ridicare rapidă autovehicule | 28.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2022 descarcă
9/21.02.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL |Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020)| 64.656,89 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2022 descarcă
Adițional 3/28.02.2022 la Ctr. 30 / 30.06.2021 | SC TONKA SOLUTIONS SRL | Servicii mentenanta telecomunicatii si IT | 20.000,00 lei fără TVA Valabilitate 29.03.2022 descarcă
10/28.02.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport și depozitare deșeuri amestecate | 70.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
11/28.02.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 2 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020)| 282.070,71 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
12/28.02.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL | Servicii de mentenanță software Platformă integrată – digitalizare documente |30.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
13/01.03.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 160/28.07.2020)|4.229.726,65 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
14/03.03.2022 |SC COMEX ROM SRL|Servicii de mentenanță toalete automate|15.749,86 lei fără TVA | Valabilitate 04.04.2022 descarcă
15/03.03.2022 |SC GEO MAR CONSULTING SRL|Servicii de întocmire analize de risc|2.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2022 descarcă
16/03.03.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL|Servicii de închiriere si întreținere toalete mobile ecologice|16.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2022 descarcă
17/08.03.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL| Servicii emitere poliță de asigurare cu răspundere civilă față de terți| 7.869,00 lei fără TVA | Valabilitate 07.04.2022 descarcă
18/09.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport și depozitare deșeuri amestecate|63.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
19/14.03.2022 |AS X GUARD SECURITY SYSTEM SRL -AKILE SECURITY SRL- SC ARES GUARD SRL – SC GUARD ONE SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 6/17.02.2022)|53.942,40 lei fără TVA | Valabilitate 13.04.2022 descarcă
20/14.03.2022 |AS X GUARD SECURITY SYSTEM SRL -AKILE SECURITY SRL- SC ARES GUARD SRL – SC GUARD ONE SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 8/17.02.2022)|13.485,60 lei fără TVA | Valabilitate 13.04.2022 descarcă
21/15.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport deșeuri vegetale în vederea valorificării / tratării și eliminării finale|63.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 25.03.2022 descarcă
22/16.03.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL| Servicii de emitere polițe de asigurări RCA| 5.594,98 lei fără TVA | Valabilitate 15.04.2022 descarcă
23/25.03.2022 |SC TONKA SOLUTIONS SRL|Furnizare echipament pentru acces Odăi nr.3-5| 13.026,80 lei fără TVA | Valabilitate 08.04.2022 descarcă
24/29.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport deșeuri vegetale în vederea valorificării/tratării și eliminării finale| 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
25/01.04.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL| Servicii de mentenanță software platformă integrată-digitalizare documente și găzduire servere virtuale| 50.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
26/01.04.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL| Servicii de închiriere și întreținere pentru 6 toalete mobile ecologice| 4.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.05.2022 descarcă
27/01.04.2022 |SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate| 15.241,80 lei fără TVA | Valabilitate 03.05.2022 descarcă
28/01.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 5.770.316,68 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
29/01.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1.030.784,44 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
30/08.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 2.092.555,36 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă + Adițional 1 /08.04.2022 descarcă
31/11.04.2022 |SC TERRA PALFINGER SRL| Furnizare suporți roți și chingi| 14.900,00 lei fără TVA | Valabilitate 03.06.2022 descarcă
32/12.04.2022 |SC ASOCIEREA X GUARD SECURITY SYSTEM SRL-SC AKILE SECURITY SRL-SC ARES GUARD SRL-SC GUARD ONE SRL| Asigurarea pazei și securității LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 6/17.02.2022)| 53.942,40 lei fără TVA | Valabilitate 12.05.2022 descarcă
33/12.04.2022 |SC ASOCIEREA X GUARD SECURITY SYSTEM SRL-SC AKILE SECURITY SRL-SC ARES GUARD SRL-SC GUARD ONE SRL| Asigurarea pazei și securității LOT 3 (Subsecvent la Acordul Cadru 8/17.02.2022) | 13.485,60 lei fără TVA | Valabilitate 12.05.2022 descarcă
34/21.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 529.548,62 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
35/01.04.2022 |SC CERTSIGN| Servicii de emitere certificat digital semnătură electronică| 648,55 lei fără TVA | Valabilitate 27.04.2025 descarcă
36/27.04.2022 |SC RTA CARS&HOME DESIGN SRL| Servicii de reparații autovehicul special PRB| 4.509,85 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
37/27.04.2022 |SC VESTA INVESTMENT SRL| Lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1| 502.136,60 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
38/29.04.2022 |SC DAMISTO ARCHIVES SRL| Servicii integrate de depozitare a documentelor create și deținute de ADP S1| 22.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
39/29.04.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL| Servicii de închiriere și întreținere pentru 6 toalete mobile ecologice| 4.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.06.2022 descarcă
40/29.04.2022 |SC WOLTERS KLUVER ROMÂNIA SRL| Servicii prestare abonament program legislativ| 4.672,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
41/29.04.2022 |SC CUMPĂNA 1993 SRL| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă| 9.439,76 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
42/29.04.2022 |SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate| 77.733,18 lei fără TVA | Valabilitate 28.09.2022 descarcă
43/29.04.2022 |SC TONKA TECHOLOGY SRL| Servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative| 1.687.200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
44/29.04.2022 |SC TONKA TECHNOLOGY SRL| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban din parcuri și locuri de joacă| 3.080.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
45/29.04.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL| Servicii de mentenanță software platformă integrată-digitalizare documente și găzduire servere virtuale| 50.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.16.2022 descarcă
46/29.04.2022 |SC SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ SA| Servicii de mentenanță pentru programul financiar-contabil, salarizare și resurse-umane| 84.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
47/29.04.2022 | OMV PETROM MARKETING SRL| Furnizare de bunuri și servicii pe bază de Carduri| 78.661,00lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
48/29.04.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 1.683.41,71 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
49/29.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București – LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 4.389.337,46 lei fără TVA | Valabilitate 31.12descarcă
50/29.04.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 159.922,68 lei fără TVA | Valabilitate 07.05.2022 descarcă
51/03.05.2022 |SC UP ROMÂNIA SRL| Servicii prestări servicii pentru vouchere de vacanță pe suport electronic| 0,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
52/05.05.2022 |SC TONKA SOLUTIONS SRL| Servicii de întreținere și reparații camere supraveghere, wifi, telecomunicații și ITc| 828,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
53/05.05.2022 |SC AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 828,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 08.05.2022 descarcă
54/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1| Valabilitate 48 luni descarcă
55/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2| Valabilitate 48 luni descarcă
56/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3| Valabilitate 48 luni descarcă
57/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4| Valabilitate 48 luni descarcă
58/09.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6| Valabilitate descarcă
59/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1| 1.717.661,68 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
60/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2| 840.736,97 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
61/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3| 1.015.674,43 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
62/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4| 1.185.500,93 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
63/09.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6| 1.405.826,25 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
64/09.05.2022 |SC RTA CARS&HOME DESIGN SRL| Servicii de reparații flotă auto| 84.900,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.05.2022 descarcă
65/10.05.2022 |SC AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 426.021,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.05.2022 descarcă
66/10.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 35.961,60 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2022 descarcă
67/11.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 8.990,40 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2022 descarcă
68/16.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | Valabilitate 48 luni descarcă
69/16.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 736.455,18 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
70/16.05.2022 |SC TERRA PALFINGER SRL| Furnizare suporți roți și chingi | 34.280,00 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
71/16.05.2022 |SC NEOTOP SOLUTIONS SRL| Servicii de topografie a terenurilor și obiectivelor deținute în administrare | 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
72/16.05.2022 |SC NEOTOP SOLUTIONS SRL| Servicii de cadastrare | 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
73/17.05.2022 |SC RTA CARS & HOME DESIGN SRL| Servicii ITP, vulcanizare, revizii tehnice și revizii tahografe flotă auto | 134.453,78 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
74/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 1.861.268,15 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
75/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 1.675.714,18 fără lei TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
76/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 2.253.536,67 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
77/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 2.562.768,36 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
78/31.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 3.530.672,14 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni
descarcă
79/31.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 2.153.216,62 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
80/31.05.2022 |SC COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI| Servicii de închiriere autospeciale pentru ridicare rapidă de autovehicule | 100.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
81/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 1.346.761,92 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
82/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 2 | 577.183,68 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
83/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 1.058.170,08 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
84/07.06.2022 |SC UMIVA ENGINEERING SRL| Lucrări de reparații și întreținere străzi | 445.660,63 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
85/07.06.2022 |SCREGATA PRINT SRL| Furnizare plăcuțe informative | 8.160,00 lei fără TVA | Valabilitate 20 de zile descarcă
86/15.06.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 115.098,85 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
87/15.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 306.048,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
88/15.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 712.476,57 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
89/16.06.2022 |SC SOPHIA PROJECT SRL| Servicii de proiectare parcări automatizate din structură metalică pe verticală | 85.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
90/17.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 777.605,91 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
91/23.06.2022 |SC ART DECORATORL SRL| Furnizare kituri de siguranță auto | 4.100,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
92/23.06.2022 |SC REMAR METAL CONCEPT SRL| Furnizare materiale de construcții | 78.878,80 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
93/24.06.2022 |SC PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING SRL| Servicii de proiectare pentru aducerea la starea de funcționare a 4 toalete zidite | 80.000 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
94/27.06.2022 |SC FIRST VERSE DANTE SRL| Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de întreținere și reparații străzi | 3.589,65 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
95/29.06.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4 | 596.737,06 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
96/30.06.2022 |SC CARANDA BATERII SRL| Furnizare acumulatori necesari autovehiculelor și autoutilitarelor | 8.513,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
97/08.07.2022 |SC EVOTRACKING SRL| Servicii de mentenanță autovehicule prin module GPS | 8.820,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
98/12.07.2022 |SC Asocierea ACVATOT SRL – ANDUNA SERVIMOB SRL| Lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală pentru Administrația Domeniului Public Sector 1 | 10.240.937,01 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
99/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 1| 20.580,63 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
100/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 2| 4.682,69 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
101/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 3| 40.860,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
102/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4| 4.682,69 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
103/12.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 62.327,80 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
104/12.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 94.730,38 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
105/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 1| 26.011,31 lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
106/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 2| 264.501,36 lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
107/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4| 2.913.372,61
lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
108/15.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 2.913.372,61 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
109/15.07.2022 |SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO| 18.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
110/25.07.2022 |SC EON EXPERT SERVICII S.R.L.|Servicii de revizii și reparații autoheciule și utilaje supuse verificării ISCIR| 45.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
111/25.07.2022 |SC PYF PRODUCTION S.R.L.|Furnizare echipamente de protecție| 10.879,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
112/28.07.2020 |SC AGDA CONSULTING S.R.L.|Servicii de mentenanță software platformă integrată – digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale| 540.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
113/01.08.2022 |SC COMEX ROM S.R.L.|Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate pentru ADP Sector 1 – LOT 1| 291.924,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
114/01.08.2022 |SC COMEX ROM S.R.L.|Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate pentru ADP Sector 1 – LOT 2| 50.337,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
115/02.08.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN|Servicii de defrișare și toaletare arbori – LOT 2| 83.338,68 lei fără TVA | Valabilitate 15.08.2022 descarcă
116/04.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și ntreținere spații verzi LOT 6| 814.407,29 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2022 descarcă
117/08.08.2022 |SC BIROTICA RS S.R.L.|Furniza ștampile| 1.618,50 lei fără TVA| Valabilitate 30 de zile descarcă
118/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1 | 1.698.623,680 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
119/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2 | 1.571.116,11 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
120/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3 | 2.101.782,05 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
121/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4 | 2.686.066,19 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
122/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 2.594.123,41 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
123/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 2.328.950,10 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
124/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1 | 2.702.399,34 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
125/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2 | 3.622.541,25 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
126/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3 | 2.206.233,68 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
127/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4 | 11.241.050,78 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
128/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 2.263.179,86 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
129/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 5.579.108,78 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
130/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 21.629,65 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
131/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 173.562,70 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
132/10.08.2022 |SC TOI TOI S.R.L.|Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 6.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
133/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5| 387.056,60 lei fără TVA| Valabilitate 30.09.2022 descarcă
134/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6| 152.125,40 lei fără TVA| Valabilitate 30.09.2022 descarcă
135/06.09.2022 |SC INTERAXIS ENGINEERING S.R.L.|Servicii de dirigenție de șantier – lucrări de reparații străzi| 35.500,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
136/09.09.2022 |SC VICTORY INNOVATIVE S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC DOINA 1| 303.658,10 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
137/09.09.2022 |SC VICTORY INNOVATIVE S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC DOINA 2| 317.348,21 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
138/09.09.2022 |SC UMI LUX 26 S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC HERĂSTRĂU| 249.229,03 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
139/09.09.2022 |SC ARCADIA CONCEPT S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC AMMAN| 362.790,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
140/14.09.2022 |SC GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA| 22.371,00 lei fără TVA| Valabilitate 30 de zile descarcă
141/19.09.2022 |SC CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.|Servicii de întocmire planuri de situație pentru parcările de reședință situate în Sectorul 1, ce necesită avizarea sau reavizarea din partea Comisiei Tehnice de Circulație| 240.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 15.12.2022 descarcă
142/03.10.2022 |OMV PETROM|Furnizare carburanți pe bază de carduri| 108.376,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
143/05.10.2022 |SC GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO| 20.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
144/07.10.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN|Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 1.505.517,62 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
145/28.10.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 746.466,30 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
146/28.10.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 293.384,70 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
147/28.10.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 19.872,67 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
148/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Amman | 3.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
149/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Doina 1 | 2.900,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
150/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Doina 2| 3.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
151/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Herăstrău | 3.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
152/14.11.2022 |3RGREEN| Servicii de preluare deșeuri rezultate din demolări | 139.118,40 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
153/18.11.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 304.170,08 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
154/21.11.2022 |S.C OGRAFTER FOREST S.R.L.| Furnizare materiale de construcție | 12.450,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
155/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Ficusului nr.21-23 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
156/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din Blv Ion Mihalahe nr.70-84 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
157/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din Blv Ion Mihalache nr.331 | 412.902,27 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
158/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Smaranda Brăescu nr.2-8 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
159/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Alexandru Șerbănescu nr.12-14 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
160/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Elena Caragiani nr.34-40 | 378.999,92 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
161/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Ștefan Burileanu nr. 14-16 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
162/29.11.2022 |S.C DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi, parcări de reședință și alei parcări | 2.709.434,87 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
164/07.12.2022 |S.C AOV PROIECT ARHITECTURA S.R.L.| Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea terenului din strada Dridu 1A | 76.465,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
165/07.12.2022 |S.C VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARHITECTURE S.R.L.| Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare zonă de recreere teren Laminorului x Proletarului | 32.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
166/08.12.2022 |S.C GLOBAL TECH S.R.L.| Furnizare două aparate spălare sub presiune turbojet | 21.428,50 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
167/09.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 504.711,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
168/09.12.2022 |S.C DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.| Furnizare anvelope necesare autovehiculelor și autoutilitarelor | 59.280,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 zile descarcă
169/09.12.2022 |S.C UTILBEN S.R.L.| Furnizare mașina de tocat crengi | 106.500,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
170/09.12.2022 |S.C EUROSSTING AAW INDUSTRY S.R.L.| Furnizare servicii de verificare, reîncărcare, reparare stingătoare| 1.787,72 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
171/09.12.2022 |S.C CENTRUL DE CALCUL S.R.L.| Furnizare aplicație informatică eParc Auto | 25.200,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
172/12.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 4.382.785,48 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
174/13.12.2022 |S.C LUCIMED PROD S.R.L.| Furnizare containere metalice cu role (abroll) | 270.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
175/13.12.2022 |S.C SALA IMPEX S.R.L.| Furnizare măturătoare alei | 378.151,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
177/14.12.2022 |S.C CERTSIGN S.R.L.| Prestarea de servicii de certficiare pentru angajați | 15.565,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
178/14.12.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 998.498,72 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
179/15.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 608.673,04 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
180/15.12.2022 |S.C ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 311.310,30 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
181/15.12.2022 |S.C VOPSESCU DISTRIBUTIONS S.R.L.| Furnizare mașină profesională de trasat | 35.308,40 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
182/15.12.2022 |S.C BEST AUTO GALA S.R.L.| Furnizare suflantă | 2.549,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
183/16.12.2022 |S.C PC ONLINE DISTRIBUTIE S.R.L.| Furnizare scule | 31.133,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
184/22.12.2022 |S.C DFS CENTER S.R.L.| Furnizare patru echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități și 10 echipamente de fitness | 100.058,47 lei fără TVA| Valabilitate 5 zile descarcă
185/22.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 23.112,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
186/22.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 298.962,35 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
187/22.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5| 129.302,45 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
188/22.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6| 762.756,33 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
189/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 1| 125.416,08 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă
190/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 2| 41.805,36 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă
191/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 3| 111.480,96 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă

—————————————————

Contracte încheiate în anul 2021

1/11.01.2021 | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.| Servicii de depozitare deșeuri | 20,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2021 descarcă
2/12.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 772,907.41 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
3/13.01.2021 | S.C.OZONE S.R.L.| Servicii de întreținere spații verzi | 134,060.90 lei fără TVA | Valabilitate 13.03.2021 descarcă
4/15.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1,043,471.09 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă + Adițional 1 /31.03.2021 descarcă
5/12.03.2021 | S.C. OZONE S.R.L. | Servicii de salubritate a spațiilor verzi | 124,395.00 lei fără TVA | Valabilitate 11.03.2021 descarcă
6/31.03.2021 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA | Servicii legislative | 1,752.00 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă
7/31.03.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 252,575.21 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
8/16.04.2021 | S.C.SMART TOTAL S.R.L.| Lucrări de îndepărtare a vegetației | 447,141.73 lei fără TVA | Valabilitate 16.05.2021 descarcă
9/16.04.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| Servicii de întreținere parcuri | 133,858.82 lei fără TVA | Valabilitate 17.05.2021 descarcă
10/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 232.391,83 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
Adițional 2/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 0 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
11/24.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 3.001.060,61 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
12/27.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
13/28.05.2021 | S.C. ACVATOT S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
14/31.05.2021 | S.C. ALPHA CONSULT S.R.L.| Servicii de dirigenție lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
15/31.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza Sectorului 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
16/07.06.2021 | S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii de arhivare | 8.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
17/07.06.2021 | S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și RU| 33.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
18/08.06.2021 | S.C. RTA CARS HOME DESIGN| Servicii de reparații flotă auto | 57.000 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
19/09.06.2021 | S.C. OMV PETROM MARKETING| Servicii de carburanți pe bază de carduri| 34.729,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
20/16.06.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L.| Lucrări de demolare construcții amplasate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 |112.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 | descarcă
21/15.06.2021 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L.| Servicii de mentenanță site |5.970,00 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni | descarcă
22/16.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L.|Servicii de elaborare documentație cadastrare pentru obiectivele aflate în administrarea ADP S1 |65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
23/16.06.2021 | S.C. COMEX ROM S.R.L.|Servicii de întreținere pentru cele 7 toalete automate amplasate în parcuri |47.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
24/16.06.2021 | S.C.LEO BUSINESS CONSULTING S.R.L.| Servicii de curățenie |31.901,48 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 | descarcă
25/16.06.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | Lucrări de amenajare teren cu dale inierbate |58.364,00 lei fără TVA | Valabilitate 16.10.2021 |descarcă
26/17.06.2021 | S.C.SAFETY MANAGEMENT SYSTEM S.R.L.| Servicii SSM-SU |990,00 lei fără TVA | Valabilitate 31,08,2021 |descarcă
28/22.06.2021 | S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L. | Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 8.166,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
29/30.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L. | Servicii topografice pentru imobile aflate în domeniul public și privat al Municipiului București și în administrarea ADP Sector 1 |20.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
30/30.06.2021 | S.C.TONKA SOLUTIONS S.R.L. | Servicii de mentenanță telecomunicații și IT |204.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
31/30.06.2021 | S.C.WOLTERS KLUWER ROMÂNIA S.R.L. | Servicii – abonament program legislativ |3.504,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
32/30.06.2021 | S.C. RADIO NETWORK S.R.L. | Servicii de întreținere tehnică privind zonele de recreere și sedii administrative |1.267,200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
33/30.06.2021 | S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de mentenanță camere de supraveghere și wifi |328.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
37/23.07.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L. | Lucrări de demolare a construcțiilor executate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 | 67.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
38/23.07.2021 | S.C BRAI-CATA S.R.L | Servicii de colectare, transport, depozitare / eliminare deșeuri dispersate de pe suprafața spațiului verde – aliniamente stradale | 62,900.00 lei fără TVA | Valabilitate 22.08.2021 |descarcă
39/26.07.2021 | S.C.VESTA INVESTMENT S.R.L.| Lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală  | 390.174, 28 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021| descarcă
40/29.07.2021 | CERTSIGN SA| Servicii de certificare | 330,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
45/01.09.2021 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și resurse-umane | 42.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
46/02.09.2021 |S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.| Servicii de emitere polițe deasigurare RCA și CASCO | 22.714,30 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
48/02.09.2021 |S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii integrate de arhivare și depozitare a documentelor create și deținute de A.D.P. Sector 1| 11.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
52/02.09.2021 |LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.| Servicii de furnizare carburanți pe baza de carduri| 58.196,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
53/17.09.2021 |S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 4.348,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
54/24.09.2021 |CARP MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.| Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru două proceduri|65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
55/28.09.2021 |S.C. EXPERT SAFETY SSM S.R.L.| Servicii SSM-SU|480.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.10.2021|descarcă

2022

 • Buletin Informativ(7MB)
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public(0.5MB)
 • Raport anual de activitate(8MB)
 • Raport privind respectarea normelor de conduita etica(1MB)
 • Plan de integritate al Administrației Domeniului Public Sector 1 2021-2025 (2MB)
 • Declarație în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (0.6MB)

2021

Ofertă programe de perfecţionare pentru administraţia publică în mediul on-line webinar gratuit – descarca (2,6MB)

2020

 • Buletin informativ (9,00MB)
 • Raport de activitate (4,00MB)
 • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 (6,00MB)
  • Decizie costul serviciului de copiere (5,00MB)

 

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

Alege Alege

ACTUALI
Angajați

Alege Alege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate

Documente

Mediu


Vezi mai mult

Declaratia de Politica

Obiective generale calitate-mediu

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.21980 C

Certificat nr.21980 M

×