Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

 

Conducere

Alin E. VIERU

Director General Adjunct

Dumitra MATEI

Director General

Ionut-Tiberiu CARACOTE

Director Adjunct

Legi


Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin HCGMB 1242008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.18791 C

Certificat nr.18791 M

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

HCGMB 220/2018 privind Execuția lucrărilor de infrastructură

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

OG 27/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea 233/2002 pentru Aprobare OG 27/2002

Legea 544/2001 privind Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Solicitare informatii de interes public- Legea 544/2001

Reclamatie Administrativă pe Legea 544/2001

Reclamatie administrativa răspuns negativ pe Legea 544/2001

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Transparența


3 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (0.26MB) – rezultate proba scrisa (2,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)
1 post temporar vacant | detalii (5,0MB) – rezultate selectie dosare (0.87MB) – rezultate proba scrisa (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)

7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)

Anunt conditii de participare la examen de promovare, in grad/trepta: detalii (1,0MB), centralizator final (1,00MB)
————
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de Funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 | detalii (0,5MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (6,0MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2016 | 10 documente | arhiva (12,6MB)
Buget 08.09.2016 | 6 documente | arhiva (1,65MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2016 | 10 documente | arhiva (2,34MB)
Buget 25.04.2016 | 6 documente | arhiva (1,76MB)
Buget 31.03.2016 | 6 documente | arhiva (1,70MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2016 | 10 documente | arhiva (2,25MB)
Buget 05.02.2016 | 6 documente | arhiva (1,71MB)
Situatie financiara anuala 31.12.2015 | 14 documente | arhiva (3,00MB)
Buget 17.12.2015 | 6 documente | arhiva (1,44MB)
Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2015 | 10 documente | arhiva (0,8MB)

Achiziții în desfășurare

Achiziții încheiate 2021
—————
Servicii de întreținere spații verzi – Invitatie de participare | 07.01.2021 | descarcă

Achiziții încheiate 2020
————————

Servicii de medicina muncii, investigații suplimentare de prevenție și proxilaxie, analize medicale și recuperare medicală Invitatie de participare | 13.01.2020 |descarcă
Furnizare si montaj rastele biciclete Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de hidroizolație hală Odai E10 Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de refacere fațadă hală E17 Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de termoizolație in două locații Invitatie de participare | 03.02.2020 | descarcă
Servicii de curățare și igienizare pasaje pietonale Sector 1 Invitatie de participare | 11.02.2020 | descarcă
Servicii de igienizare parcare Minerva Invitatie de participare | 27.02.2020 | descarcă
Mentenanță sistem de supraveghere video metropolitan | 25.02.2020 | descarcă
Servicii de întreținere tehnică privind zonele de recreere | 25.02.2020 | descarcă
Lucrări de întreținere a străzilor si trotuarelor de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 1 Invitatie de participare | 04.03.2020 | descarcă
Servicii de reparare și întreținere toalete automate Invitatie de participare | 05.03.2020 | descarcă
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei parcări subterane pe doua nivele pe strada Stefan Burileanu Invitatie de participare | 05.03.2020 |descarcă
Lucrări de întreținere a străzilor si trotuarelor din pavaj de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 1 Invitatie de participare | 09.03.2020 | descarcă
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei parcări supraterane pe strada Băiculești 5-7 Invitatie de participare | 09.03.2020 | descarcă
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei parcări supraterane pe strada Băneasa 1-3 Invitatie de participare | 09.03.2020 | descarcă
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Venus Invitatie de participare | 04.03.2020 | descarcă
Lucrări de reparații gard de cărămidă Invitatie de participare | 09.03.2020 | descarcă
Servicii de medicina muncii, investigații suplimentare de prevenție și proxilaxie, analize medicale și recuperare medicalăInvitatie de participare | 04.03.2020 | | descarcă
Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO Invitatie de participare | 10.03.2020 |descarcă
Servicii de reparații flotă auto Invitatie de participare | 10.03.2020 ||descarcă
Servicii de curățenie sediu Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de curățare coșuri de gunoi stradale Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de golire și transport haine din containere Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de igienizare și întreținere haine din containere Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de mentenanță program financiar-contabil Invitatie de participare | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de mentenanță software control intern managerial | 10.03.2020 | descarcă
Servicii de întreținere toalete mobile ecologice | 12.03.2020 | descarcă
Lucrari de intretinere a drumurilor prin asternerea de material rezultat din concasare Invitatie de participare | 19.03.2020 descarcă
Servicii de dezinfecție pentru suprafețe și microaerofloră prin nebulizare electrică pentru spațiile aflate în administrare Invitatie de participare | 19.03.2020 | descarcă
Furnizare ghivece stradale Invitatie de participare | 19.03.2020 | descarcă
Servicii de mentenanta pentru reteaua de dispensere pungi de colectare Invitatie de participare | 19.03.2020 | descarcă
Lucrari de reparatii alei Parc Baneasa Invitatie de participare | 24.03.2020 | descarcă
Furnizare echipamente de lucru pentru personalul Administratiei Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 30.03.2020 |descarcă
Lucrari de reparatii suprafata din tartan Invitatie de participare | 31.03.2020 | descarcă
Furnizare si montare dispensere pentru pungi de colectare Invitatie de participare | 01.04.2020 |descarcă
Servicii de văruire tulpini arbori Invitatie de participare | 02.04.2020 | descarcă
Lucrări de reparatii parcări cu mixturi asfaltice, de pe raza administrativ-teritoriala a sectorului 1 Invitatie de participare | 07.04.2020 |>descarcă
Lucrări de recondiționare și montare echipamente în locurile de joacă Invitatie de participare | 07.04.2020 |>descarcă
Lucrări de reparații suprafață din beton Invitatie de participare | 07.04.2020 | >descarcă
Lucrări de reparații interior exterior sediu Kiseleff Invitatie de participare | 07.04.2020 |>descarcă
Lucrări de reparații gard din beton Invitatie de participare | 09.04.2020 |>descarcă
Lucrări de îndepărtare moloz Invitatie de participare | 09.04.2020 |>descarcă
Lucrări de concasare material Invitatie de participare | 21.04.2020 | >descarcă
Servicii de dezinfecție pentru suprafețe și microaerofloră prin nebulizare electrică pentru spațiile aflate în administrare Invitatie de participare | 21.04.2020 |>descarcă
Lucrări de așternere material concasat Invitatie de participare | 28.04.2020 |>descarcă
Lucrări de întreținere străzi prin reprofilare suprastructura Invitatie de participare | 28.04.2020 |>descarcă
Furnizare produse de curatenie Invitatie de participare | 29.04.2020 |>descarcă
Furnizare birotica si papetarie Invitatie de participare | 30.04.2020 |>descarcă
Servicii de productie de filme publicitare Invitatie de participare | 30.04.2020 |>descarcă
Furnizare si montaj sistem de supraveghere anti incendiu Invitatie de participare | 24.06.2020 | >descarcă
Servicii integrate de arhivare și depozitare a documentelor create și deținute de Administrația Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 09.07.2020 |>descarcă
Servicii de elaborare DALI “Reabilitare si modernizare Parcare subterana Minerva” Invitatie de participare | 09.07.2020 |>descarcă
Servicii de dezinsectie pentru suprafețele din sediile Administrației Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 13.07.2020 | >descarcă
Servicii de deratizare in incinta sediilor Administratiei Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 13.07.2020 | descarcă
Lucrări de montare sistem de cișmele în parcuri Invitatie de participare | 14.07.2020 | descarcă
Servicii de evaluare a mijloacelor fixe aflate in patrimoniul Administratiei Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 15.07.2020 | descarcă
Servicii de vopsire garduri Invitatie de participare | 23.07.2020 | descarcă
Lucrări de demolare a constructiilor executate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 Invitatie de participare | 23.07.2020 | descarcă
Platformă integrată – digitalizare documente pentru ADP Sector 1 Invitatie de participare | 16.07.2020 | descarcă
PRELUNGIRE TERMEN DEPUNERE OFERTE – descarcă
Furnizare materiale de construcții – Invitatie de participare | 17.08.2020 | descarcă
Lucrări de ignifugare în sediile ADP – Invitatie de participare | 18.08.2020 |descarcă
Lucrări de reparații instalație sanitară și termică în două locații – Invitatie de participare | 27.08.2020 |descarcă
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Dinicu Golescu 23-25 Invitatie de participare | 31.08.2020 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache 158 Invitatie de participare | 31.08.2020 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Căpâlna Invitatie de participare | 31.08.2020 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Bd.Oaspetilor x JandarmerieiInvitatie de participare | 01.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Servicii de arhivare și digitalizare a documentelor create și deținute de Administrația Domeniului Public Sector Invitatie de participare | 02.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații conform protocol Biserica Sf Vasile cel Mare Invitatie de participare | 03.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Furnizare și montare echipamente pentru câini Invitatie de participare | 04.09.2020 |>descarcă
Lucrări de Proiectare și execuție pentru aducerea la starea de funcționare WC Doina 1 Invitatie de participare | 08.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de Proiectare și execuție pentru aducerea la starea de funcționare WC Doina 2 Invitatie de participare | 08.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de Proiectare și execuție pentru aducerea la starea de funcționare WC Herastrau Invitatie de participare | 08.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de Proiectare și execuție pentru aducerea la starea de funcționare WC TH Aman Invitatie de participare | 08.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Servicii de organizare eveniment “Seara armânească” – Invitatie de participare | 10.09.2020 |>descarcă (0,50MB)
Furnizare mobilier urban – jardiniere – Invitatie de participare | 23.09.2020 | descarcă (0,50MB)
Furnizare și montare UPS – Invitatie de participare | 19.10.2020 | descarcă (0,50MB)

Ofertă programe de perfecţionare pentru administraţia publică în mediul on-line webinar gratuit – descarca (2,6MB)

2020

  • Buletin informativ (9,00MB)
  • Raport de activitate (4,00MB)
  • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2021 (6,00MB)
    • Decizie costul serviciului de copiere (5,00MB)

 

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

AlegeAlege

ACTUALI
Angajați

AlegeAlege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.18791 C

Certificat nr.18791 M

Documente

Mediu


Vezi mai mult

Declaratia de Politica

Obiective generale calitate-mediu

×