Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

 

Conducere

Razvan DRAGHIA

Director General

Ovidiu-Adrian BÂRGĂU

Director Adjunct

Legi


Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin H.C.G.M.B. nr. 124/2008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

H.C.G.M.B 275/2020- privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

Solicitare de interes pubic în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Reclamație administrativă în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Reclamație administrativă răspuns negativ în baza Legii nr. 544/2001 – privind accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 544/2001- privind accesul la informațiile de interes public

Legea nr. 233/2002 pentru aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 27/2002 privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

O.G. 27/2002 – privind reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Transparența


2023

FORMULAR INSCRIERE ANEXA 2 detalii (0.2MB)
MODEL ADEVERINTA CONCURS ANEXA 3 detalii (0.2MB)
ANUNT CONTINUARE DESFASURARE CONCURSURI CONF. OUG 34/2023 detalii (0.3MB)

○ ANUNT privind organizarea examenului de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional II, Biroul Achizitii Publice detalii (1MB) rezultate selectie dosare detalii (1MB) rezultat proba scrisa detalii (0.5MB) rezultat final detalii (1MB)
○ ANUNT privind organizarea examenului de promovare intr-o functie pentru care este prevazut un nivel de studii superior, 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional II, Biroul Achizitii Publice detalii (1MB) RAPORT FINAL detalii
○ Promovarea personalului contractual in grade profesionale detalii (2MB) rezultate selectie dosare detalii (0.6MB) rezultate proba scrisa detalii (0.6MB) rezultate finale detalii (0.5MB) 
○ 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional IA, Serviciul Juridic
detalii (3MB) ERATA detalii (0.4MB) 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional IA, Serviciul Juridic detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0.5MB) rezultat proba scrisa detalii (0.5MB) rezlutat interviu detalii (0.5MB) rezultat detalii (0.5MB) rezultat final detalii (0.4MB)
○ 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional IA, Serviciul Contabilitate Buget
detalii (4MB) ERATA detalii (0.4MB)
○ 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional IA, Biroul Achiziţii Publice
detalii (3MB) ERATA detalii (0.4MB) 1 post, inspector de specialitate, gradul profesional IA, Biroul Achiziţii Publice detalii (3MB) raport final detalii (0.5MB)
○ 1 post, auditor, gradul profesional IA, Compartimentul Audit Intern
detalii (4MB) ERATA detalii (0.4MB) 1 post, auditor, gradul profesional IA, Compartimentul Audit Intern detalii (4MB) raport final detalii (0.5MB)
○ 1 post, şofer, treapta profesională I, Serviciul Mecanizare
detalii (3MB) ERATA detalii (0.4MB) 1 post, şofer, treapta profesională I, Serviciul Mecanizare detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0.5MB) rezultate proba practica detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,4MB)
○ 1 post, şef serviciu, gradul II, Serviciul Spaţii Verzi
detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0.8MB) rezultat proba scrisa detalii (0.5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,4MB)
○ 1 post, şef birou, gradul II, Biroul Control, Inspecţie, Avize
detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0.8MB) rezultat proba scrisa detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,4MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Serviciul Contabilitate Buget
detalii (2.9MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba scrisa detalii (0,9MB) rezultat finale detalii (1,0MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Biroul Achizitii Publice
detalii (2.6MB)
○ 2 posturi, inspector de specialitate Serviciul Juridic
detalii (3.8MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat contestatie detalii (0,2MB) rezultat final detalii (0.4MB)
○ 1 post, auditor Compartimentul Audit intern
detalii (3.2MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,3MB) raport final detalii (0,5MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Spatii verzi
detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0,5MB) rezultat proba scrisa detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,5MB)
○ 1 post, inspector de specialitate Biroul Drumuri Semnalizare Rutieră
detalii (2.8MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba scrisa detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,4MB)
○ 2 posturi, sofer
detalii (3MB) rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) rezultat proba practica detalii (0,5MB) rezultat interviu detalii (0,5MB) rezultat final detalii (0,5MB)

2022

○ 1 post, inspector, Serviciul Spatii Verzi – prelungire concurs detalii (2MB) – prelungire concurs detalii (2MB) – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate probaba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,53MB) – rezultate finale detalii (0,43MB)
◙ Promovare in grade si trepte profesionale detalii (2MB)
○ Erată detalii (0,4MB) – rezultate examen de promovare detalii (0,78MB)
◙ 4 posturi vacante detalii (0,2MB)
○ 1 post, inspector, Serviciul Mecanizare – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,6MB) – rezultate finale detalii (0,6MB)
○ 1 post, referent, Serviciul Mecanizare – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB)
○ 2 posturi, sofer, Biroul Drumuri Semnalizare Rutiera – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba practica detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,6MB) – rezultate finale detalii (0,6MB)
◙ 2 posturi vacante detalii (0,3MB) – prelungire concurs detalii (2MB)
○ 1 post, auditor, Compartimentul Audit Intern
○ 1 post, inspector, Serviciul Juridic – rezultate selectie dosare detalii (0,6MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,56MB) – rezultate finale detalii (0,3MB)
◙ 4 posturi vacante detalii (3MB)
○ 1 post, inspector, Biroul Drumuri Semnalizare Rutiera – prelungire concurs detalii (2MB) – rezultate selectie dosare detalii (0,9MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB)
○ 1 post, inspector, Compartimentul Administrativ Apovizionare – rezultate selectie dosare detalii (0,7MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,6MB) – rezultate interviu detalii (0,4MB) – rezultate finale detalii (0,46MB)
○ 1 post, consilier, Serviciul Juridic
3 posturi vacante detalii (3MB) – rezultate selectie dosare inspector drumuri detalii (0,56MB) – rezultate selectie dosare inspector spatii verzi detalii (1,00MB) – rezultate proba scrisa spatii verzi si biroul drumuri detalii (0,86MB) – rezultat interviu concurs inspector spatii verzi detalii (0,8MB) – rezultate finale spatii verzi detalii (0,45MB)
4 posturi vacante detalii (0,4MB) – rezultate selectie dosare detalii (2,00MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,4MB)
6 posturi vacante detalii(4,00MB) – rezultate selectie dosare detalii (2,00MB) – rezultat contestatie selectie dosar examen inspector spatii verzi detalii(0.6MB) – rezultate proba scrisa detalii(0.6MB) – rezultate selectie dosar audit detalii(0.65MB) – rezultat interviu concurs inspectori detalii(0.57MB)– rezultate finale detalii(0.49MB) – rezultat probaba scrisa audit detalii(0.52MB) – rezultat interviu audit detalii(0.4MB)
9 posturi vacante | detalii (4,00MB) – rezultate selectie dosare detalii (2MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,64MB) – rezultate proba practica detalii (0,6MB) – modificari detalii (0.4MB) – rezultate interviu sofer detalii (0,54MB) – rezultat final sofer detalii (0.4MB) – rezultat interviu concurs inspectori detalii (0.6MB) – rezultate proba scrisa (0.53MB) – rezultat final inspectori detalii (0.5MB)

2021

6 posturi vacante | detalii (2,74MB) – rezultate selectie dosare (1,25MB)
3 posturi vacante | detalii (2,40MB) – rezultate selectie dosare (0,60MB) – rezultate proba scrisa (0,60MB) – rezultate interviu (0,40MB) – rezultate finale (0,84MB)
7 posturi vacante | detalii (7,50MB) – rezultate selectie dosare (3,00MB) – rezultate proba practica (0,44MB) – rezultate proba scrisa (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,50MB) – rezultate finale (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,90MB)
2 posturi vacante | detalii (2,85MB) – rezultate selectie dosare bPP (0,56MB) – rezultate selectie dosare sJ (0,45MB) – rezultate proba scrisa bPP (0,56MB) – rezultate proba scrisa sJ (0,45MB) – rezultate interviu bPP (0,56MB) – rezultate interviu sJ (0,45MB) – rezultate finale bPP (0,56MB) – rezultate finale sJ (0,45MB)
1 post vacant Director Economic | detalii (0,4MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,55MB) – rezultate finale (0,55MB)
1 post vacant Inspector de specialitate | detalii (0,6MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,75MB) – rezultate interviu (0,6MB) – rezultate finale (0,6MB)

2020

3 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1MB) – rezultate proba scrisa (1,00MB) – rezultate proba interviu (0,8MB) – rezultate finale (0,9MB)
1 post temporar vacant | detalii (5,0MB) – rezultate selectie dosare (0.75MB) – rezultate proba scrisa (0,7MB) – rezultate proba interviu (0,8MB) – rezultate finale (0,7MB)

2019

7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)


––––
Hotărârea 970/2023 pentru aprobarea Metodologiei privind prevenirea și combaterea hărțuirii pe criteriul de sex, precum și a hărțuirii morale la locul de muncă detalii (1.3MB)
Codul etic și regulile de conduită ale personalului contractual din cadrul Administrației Domeniului Public Sector 1 | detalii (0.3MB)
Organigrama | detalii (2MB)
Stat de functii Nr. 2/2024 detalii (2MB)
Stat de functii Nr. 165/2022 detalii (2MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 14.09.2023 | detalii (2MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.12.2022 | detalii (0,15MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (1MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

2023

Programul anual al achizițiilor publice (4MB)
Cont de execuție (0.8MB)
Bilanț (0.7MB)
Buget (0.7MB)

2022

Programul anual al achizițiilor publice (4MB)
Cont de execuție (4MB)
Bilanț (4MB)
Buget (4MB)

2021

Programul anual al achizițiilor publice – 2021 (23MB)
Situații financiare trimestrul IV – 31.12.2021 | (1,86MB)
Buget 31.12.2021 | (10,15MB)

Situații financiare trimestriale
Anexă – Bilanț trimestrul I (1,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul I (3,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul II (2,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul II (4,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul III (3,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul III (8,0MB)

Buget
Buget inițial aprobat -28.04.2021 (7,0MB)
Buget rectificat -03.08.2021 (52,0MB)

2020

Situatie financiara trimestrul IV – 31.12.2020 | 10 documente | (1,6MB)
Buget 31.12.2020 | (0,55MB)

Contracte încheiate în anul 2024

1/31.01.2024 | ASOCIEREA S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L.– S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – SC ARES GUARD SRL – S.C. GUARD ONE S.R.L.|  Servicii de paza si supraveghere a obiectivelor aflate în administrare ADP Sector 1-LOT 1| 33.742,08 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
2/31.01.2024 | ASOCIEREA S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L.– S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – SC ARES GUARD SRL – S.C. GUARD ONE S.R.L.|  Servicii de paza si supraveghere a obiectivelor aflate în administrare ADP Sector 1-LOT 3| 16. 871,04 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
3/01.02.2024 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L|  Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 3| 133.449,14 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
4/01.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4| 188.568,95 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
5/01.02.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 406.441,73 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
6/01.02.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 258.931,54 lei fără TVA | Valabilitate 29.02.2024 descarcă
7/01.02.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 212.312,39 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
8/01.02.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 1.016.682,05 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
9/01.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 132.989,65 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
10/01.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 124.726,10 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
11/20.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 440.238,67 lei fără TVA | Valabilitate 25 de zile descarcă
12/20.02.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 464.291,44 lei fără TVA | Valabilitate 25 de zile descarcă
13/21.02.2024 | ASOCIEREA ACVATOT S.R.L. (LEADER), ALPENSIDE S.R.L., ALPHA VIA CONS S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi LOT 1| 421.688,90 lei fără TVA | Valabilitate 10 luni descarcă
14/21.02.2024 | S.C. VIAROM S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi LOT 2| 417.110,03 lei fără TVA | Valabilitate 10 luni descarcă
15/21.02.2024 | S.C. STRABAG S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi LOT 3| 470.628,64 lei fără TVA | Valabilitate 10 luni descarcă
16/21.02.2024 | ASOCIEREA ACVATOT – ANDUNA S.R.L.| C.S. – A.C. – semnalizare rutieră | 1.318.596,30 lei fără TVA | Valabilitate 10 luni descarcă
17/22.02.2024 | S.C. DNS BIROTICA S.R.L.| Furnizare hârtie de scris A4 | 6.490,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
18/22.02.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 159.347,78 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
19/22.02.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 668.213,50 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
20/26.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 130.167,79 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
21/26.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 124.836,71 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
22/26.02.2024 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 147.942,36 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
23/26.02.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 183.833,57 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
24/26.02.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 271.248,07 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
25/26.02.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 198.375,90 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
26/26.02.2024 | ASOCIEREA S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. – S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – S.C. ARES GUARD S.R.L. – S.C. GUARD ONE S.R.L.| C.S. – Servicii de pază și supraveghere LOT 1| 36.069,12 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
27/26.02.2024 | ASOCIEREA S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. – S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – S.C. ARES GUARD S.R.L. – S.C. GUARD ONE S.R.L.| C.S. – Servicii de pază și supraveghere LOT 3| 18.034,56 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
28/04.03.2024 | S.C. EUROBODY HYDRAULICS S.R.L.|Servicii de revizii automacarale| 3.823,20 lei fără TVA | Valabilitate 10 de zile descarcă
29/05.03.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 168.036,80 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
30/05.03.2024 | S.C. GLOBAL PLAST S.R.L.| Furnizare saci menajeri 35l | 1.995,00 lei fără TVA | Valabilitate 25 de zile descarcă
31/06.03.2024 | S.C. TESTING TELECOM S.R.L.| Servicii de determinare a radiațiilor electromagnetice și inducției magnetice admise la locurile de muncă | 2.100,00 lei fără TVA | Valabilitate 31 de zile descarcă
32/06.03.2024 | S.C. UCAROM COMERȚ S.R.L.|Furnizare chingă de ridicare cu urechi 8t (10m), chingă ridicare auto 2t, cheie tachelaj omega cu bolt 9,5t, cheie tachelaj omega cu bolt ,75t, șufă din oțel cu cârlig pentru tractat m, pistol de gresat cu acumulator | 6.441,60 lei fără TVA | Valabilitate 10 zile descarcă
33/07.03.2024 | S.C. SAFETY BROKER S.R.L.| Servicii de emitere poliță de asigurare răspundere civilă față de terți RTC | 8.456,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2024 descarcă
34/12.03.2024 | S.C. BETO CORDONEANU TEHNIC S.R.L.| Servicii de ITP flotă auto| 940,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2024 descarcă
35/13.03.2024 | Asocierea S.C. RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L. – S.C GARDEN CENTER GRUP S.R.L.| Proiectare și execuție lucrări de amenajare a terenului din strada Dridu 1A din Sectorul 1 al Municipiului București| 3.546.059,54 lei fără TVA | Valabilitate 5 luni descarcă
36/21.03.2024 | S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L.| Servicii de revizie tehnică 100 ore buldoescavator | 2.254,74 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2024 descarcă
37/22.03.2024 | S.C. ADETRANS S.R.L.| Furnizare ulei hydraulic H46, vaselină NLGI 2, spray degresare | 2.915,40 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
38/27.03.2024 | Asocierea S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. – S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – S.C. ARES GUARD S.R.L. – S.C. GUARD ONE S.R.L.| C.S. Servicii de pază și supraveghere LOT 1| 34.905,60 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
39/27.03.2024 | Asocierea S.C. X GUARD SECURITY SYSTEM S.R.L. – S.C. AKILE SECURITY S.R.L. – S.C. ARES GUARD S.R.L. – S.C. GUARD ONE S.R.L.| C.S. Servicii de pază și supraveghere LOT 3| 17.452,80 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
40/29.03.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 154.962,78 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
41/29.03.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 125.562,04 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
42/29.03.2024 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 188.812,12 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
43/29.03.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 263.921,42 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
44/29.03.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 259.736,66 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
45/29.03.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 259.594,18 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
46/29.03.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 114.913,78 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
47/29.03.2024 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 294.221,59 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
48/18.04.2024 | S.C. INTERAXIS ENGINEERING S.R.L.| Servicii privind supravegherea tehnică prin diriginți de șantier, autorizați de Inspectoratul de Stat în construcții, a lucrărilor de execuție pentru obiectivul de investiții ”Amenajare teren Dridu 1A”| 15.000 lei fără TVA | Valabilitate 5 luni descarcă
50/19.04.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 187.872,22 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă
51/19.04.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 157.535,22 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă
52/19.04.2024 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 304.267,53 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă
53/19.04.2024 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 267.831,41 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă
54/19.04.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 211.729,58 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă
55/19.04.2024 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 306.267,85 lei fără TVA | Valabilitate 9 zile descarcă

Contracte încheiate în anul 2023

1/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 130.945,77 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
2/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 114.057,30 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
3/03.01.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 114.209,77 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
4/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 215.508,26 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
5/03.01.2023 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 1.068.415,96 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
6/03.01.2023 | CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 572.840,61 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
7/03.01.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 322.739,97 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
8/03.01.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 781.215,27 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
9/03.01.2023 | SC AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță software platformă integrată digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale | 87.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
10/03.01.2023 | SC SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil | 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
11/03.01.2023 | SC TOI-TOI S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil | 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
14/19.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1 | 20.999,25 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
15/19.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 28.058,15 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
16/19.01.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 33.528,39 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
17/03.01.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 3.166,77 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
18/19.01.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 13.009,27 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
19/19.01.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 33.751,92 lei fără TVA | Valabilitate 13 zile descarcă
20/30.01.2023 |S.C. GLOBASIG S.R.L.| Servicii de emitere polițe RCA | 23.002,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
21/31.01.2023 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 1| 133.297,92 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
22/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 2| 44.432,64 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
23/31.01.2023 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 3| 118.487 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
24/31.01.2023 |S.C AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță software platformă integrată – digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale | 87.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
25/31.01.2023 |S.C TOI TOI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice | 1.400,00 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
26/01.02.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1| 149.103,79 lei lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2023 descarcă
27/01.02.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2 | 139.790,40 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
28/01.02.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 146.610,78 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
29/01.02.2023 | ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4 | 215.672,22 lei fără TVA | Valabilitate 28 de zile descarcă
30/01.02.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 696.443,17 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 zile descarcă
31/01.02.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 419.502,72 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
32/01.02.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații verzi – LOT 1 | 317.507,17 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
33/01.02.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Servicii de defrișare și toaletare arbori – LOT 2 | 748.967,43 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
34/01.02.2023 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar contabil |10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 28.02.2023 descarcă
35/22.02.2023 |S.C. KINETECH INDUSTRY S.R.L.| Furnizare chingi 5t (10m), chingi circulare tubulare 3t (2m), chingi parte lungă ancorare 5t (10m) și șufe metalice de ridicare cu ochiuri la capete (2m) |10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
36/28.02.2023 |S.C. ROMSYSTEMS S.R.L.| Furnizare anvelope de iarnă necesare autovehiculelor și autoutilitarelor| 26.532,90 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
37/01.03.2023 |S.C. AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță software platformă integrată – digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale| 87.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
38/01.03.2023 |S.C. TOI TOI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 1.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
38/01.03.2023 |S.C. TOI TOI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 1.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
39/01.03.2023 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil| 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
40/01.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 1| 356.346,83 lei lei fără TVA| Valabilitate 31.03.2023 descarcă
41/01.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 2| 314.930,67 lei lei fără TVA| Valabilitate 31.03.2023 descarcă
42/01.03.2023 | ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 3 | 323.578,47 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
43/01.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 4| 638.662,89 lei lei fără TVA| Valabilitate 31.03.2023 descarcă
44/01.02.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 5 | 618.809,38 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
45/01.03.2023 | S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de întreținere și amenajare spații verzi – LOT 6 | 873.544,26 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
46/01.03.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații verzi – LOT 1 | 211.040,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
47/01.03.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Servicii de defrișare și toaletare arbori – LOT 2 | 893.929,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
48/01.03.2023 | S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.| Servicii de închiriere dozatoare de apă potabilă | 1.179,97 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
49/01.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 142.819,20 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
50/01.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 2 | 47.606,40 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
51/01.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 126.950,40 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
52/03.03.2023 | S.C. BET AUTO SERVICE FUNDENI S.R.L.| Servicii de reparații autoturism și autoutilitare | 26.344,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
53/06.03.2023 | S.C. ACVATOT S.R.L. – S.C. ANDUNA SERVIMOB S.R.L.| A.C. Semnalizare rutieră | 3.058.221,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
54/07.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 1.956.257,24 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2023 descarcă
55/07.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 3.922.904,72 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2023 descarcă
56/07.03.2023 |ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 1.455.234,61 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2023 descarcă
57/07.03.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 1.965.342,13 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2023 descarcă
58/07.03.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 2.307.298,20 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2023 descarcă
59/07.03.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 2.103.065,04 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2023 descarcă
60/15.03.2023 |CERTSIGN S.A.| Servicii de furnizare semnătură electronică calificată| 15.565,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
61/17.03.2023 |S.C. GLOBASIG S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare de răspundere civilă RTC| 7.833,45 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
62/17.03.2023 |S.C. TERRA PALFINGER S.R.L.|Furnizare suporți și chingi| 17.140,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2023 descarcă
63/23.03.2023 |S.C. CAR SERV EQUIP S.R.L.|Servicii RSVTI| 1.040,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
66/29.03.2023 |S.C. TOI TOI S.R.L.|Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 1.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
67/29.03.2023 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.|Servicii de mentenanță program financiar contabil| 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
68/29.03.2023 |S.C. CUMPĂNA S.R.L.|Servicii de închiriere dozatoare de apă potabilă| 1.179,97 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
69/29.03.2023 |S.C. CENTRUL DE CALCUL S.R.L.|Servicii de mentenanță aplicație informatică eParc Auto| 3.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
70/30.03.2023 |S.C. BIROEXPERT S.R.L.|Furnizare hârtie de scris A4 și foi de parcurs pentru autovehicule transport marfă (100file/carnet)| 3.490,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2023 descarcă
71/31.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 142.819,20 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2023-01.05.2023 descarcă
72/31.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 2 | 47.606,40 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2023-01.05.2023 descarcă
73/31.03.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 126.950,40 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2023-01.05.2023 descarcă
74/03.04.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 246.168,32 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
75/03.04.2023 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 859.625,28 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
76/03.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 1.072.530,72 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
77/03.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 479.586,64 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
78/03.04.2023 |ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 663.001,88 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
79/03.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 977.644,91 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
80/03.04.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 895.718,84 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
81/03.04.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 858.080,71 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2023-30.04.2023 descarcă
82/03.04.2023 |S.C. AGDA S.R.L.| C.S. Servicii de mentenanță platformă digitalizare | 174.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 61 de zile descarcă
83/26.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 11.242,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
84/28.04.2023 |S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii integrate de arhivare și depozitare documente | 2.750,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
85/28.04.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative | 301.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
86/28.04.2023 |S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de întreținere și reparații camere supraveghere, wi-fi, telecomunicații și IT | 103.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
87/28.04.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban din parcuri, locuri de joacă și domeniul public | 302.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
88/28.04.2023 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și resurse-umane utilizat de A.D.P. Sector 1| 10.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
89/28.04.2023 |S.C. TOI TOI & DIXI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 1.550,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
89/28.04.2023 |S.C. TOI TOI & DIXI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 1.550,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
90/28.04.2023 |S.C. COMEX ROM S.R.L.| Servicii de mentenanță toalete automate| 16.600,50 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
91/28.04.2023 |S.C. EVOTRACKING S.R.L.| Servicii de monitorizare a flotei auto prin module GPS aflte în posesia autorității contractante| 1.470,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2023 descarcă
92/28.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 428.885,31 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
93/28.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 440.438,59 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
94/28.04.2023 |ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 574.298,43 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
95/28.04.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 564.096,48 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
96/28.04.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 576.128,19 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
97/28.04.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 636.259,54 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
98/28.04.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 65.591,04 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023-31.05.2023 descarcă
99/28.04.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 16.397,76 lei fără TVA | Valabilitate 01.05.2023-31.05.2023 descarcă
100/02.05.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 475,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
101/02.05.2023 | S.C. OMV PETROM MARKETING S.A.| Servicii de furnizare carburanți pe bază de carduri | 17.286,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
102/02.05.2023 | S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L| Servicii de închiriere dozatoare de apă potabilă | 1.179,97 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
103/02.05.2023 | S.C. 3R GREEN S.R.L| Servicii de preluare deșeuri rezultate din demolări | 20.867,76 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
104/02.05.2023 | A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN |Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini| 219.066,90 lei fără TVA | Valabilitate 02.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
105/02.05.2023 | A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 679.882,09 lei fără TVA | Valabilitate 02.05.2023 – 31.05.2023 descarcă
106/04.05.2023 | S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L. | Servicii de abonament legislativ | 584,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
107/12.05.2023 | S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.R.L. | Închiriere autospecială ridicat mașini | 108.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
108/15.05.2023 | S.C. CENTRUL DE CALCUL S.R.L. | Servicii de mentenanță aplicație informatică eParc Auto | 3.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
109/17.05.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 7.252,92 lei fără TVA | Valabilitate 14 zile descarcă
110/22.05.2023 |UP ROMÂNIA| Furnizare vouchere de vacanță| 0,01 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
111/24.05.2023 |S.C. COMEX ROM S.R.L.| Servicii de mentenanță toalete automate| 16.600,50 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
112/26.05.2023 |S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii integrate de arhivare și depozitare documente| 19.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
113/31.05.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 325.337,16 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
114/31.05.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 261.641,38 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
115/31.05.2023 |ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 36.849,90 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
116/31.05.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 431.990,19 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
117/31.05.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 349.268,48 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
118/31.05.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 418.994,42 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023 – 30.06.2023 descarcă
119/28.04.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 97.328,64 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023-31.08.2023 descarcă
120/31.05.2023 | S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 48.664,32 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2023-31.08.2023 descarcă
121/06.06.2023 | S.C. TOI TOI S.R.L.| Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 10.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
122/06.06.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban din parcuri, locuri de joacă și domeniul public | 604.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 05.08.2023 descarcă
123/06.06.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative | 602.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 05.08.2023 descarcă
124/06.06.2023 |S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 7.607.60,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
125/06.06.2023 |S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de întreținere și reparații camere supraveghere, wi-fi, telecomunicații și IT | 207.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 05.08.2023 descarcă
126/06.06.2023 |S.C. EON EXPERT SERVICII S.R.L.| Servicii de revizii și reparații autovehicule și utilaje supuse verificării ISCIR | 72.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
127/06.06.2023 |S.C. COMEX ROM S.R.L.| Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate | 106.689,00 lei fără TVA | Valabilitate 61 de zile descarcă
128/06.06.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 223.238,07 lei fără TVA | Valabilitate 06.06.2023 – 05.07.2023 descarcă
129/06.06.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 467.994,09 lei fără TVA | Valabilitate 06.06.2023 – 05.07.2023 descarcă
130/06.06.2023 | OMV PETROM MARKETING|Furnizare carburanți pe bază de carduri | 16.411,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.06.2023 descarcă
131/07.06.2023 | S.C. EVOTRACKING S.R.L. | Servicii de monitorizare a flotei auto prin module GPS aflate în posesia autorității contractante | 9.660,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
132/08.06.2023 | S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A. | Servicii de mentennță pentru programul financiar-contabil, salarizare și resurse-umane utilizat de ADP Sector 1 | 74.200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
133/08.06.2023 | S.C. STRACO HOLDING S.R.L. | Lucrări de întreținere și reparații străzi, parcări și pasaj pietonal| 801.300,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
134/08.06.2023 | S.C. DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX S.R.L. | Furnizare materiale igienico sanitare pentru personalul muncitor | 3.166,24 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
136/12.06.2023 | S.C. CORBY SOLUTIONS S.R.L. |Servicii de supraveghere prin dirigenție de șantier pentru lucrări de întreținere și reparații străzi, parcări și pasaj pietonal | 26.850,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
137/13.06.2023 | S.C. CENTRUL DE CALCUL S.R.L. |Servicii de mentenanță aplicație informatică eParc Auto | 26.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
138/13.06.2023 | S.C. CAR SERV EQUIP S.R.L. |Servicii RSVTI | 10.360,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
139/20.06.2023 | S.C. WOLTERS KLUWER S.R.L. |Servicii de abonament legislativ | 4.088,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
140/22.06.2023 | S.C. AOV PROIECT ARHITECTURA S.R.L. |Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare zonă de recreere teren Dridu 1A din Sectorul 1 al Municipiului București| 4.088,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
141/26.06.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 951.834,98 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023 |descarcă
142/26.06.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 1.041.867,51 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023| descarcă
143/26.06.2023 |ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 1.039.239,67 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
144/26.06.2023 |ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 1.153.442,59 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
145/26.06.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 1.263.474,98 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
146/26.06.2023 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 1.234.752,40 lei fără TVA | Valabilitate 01.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
147/26.06.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 485.860,41 lei fără TVA | Valabilitate 06.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
148/26.06.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 1.100.843,60 lei fără TVA | Valabilitate 06.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
150/26.06.2023 |S.C. TIK MEDIA SOLUTIONS S.R.L.| Furnizare ciocan rotopercutor profesional | 2.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 15 zile descarcă
151/26.06.2023 |S.C. TIK MEDIA SOLUTIONS S.R.L.| Furnizare schelă mobilă profesională din aluminiu | 5.190,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
152/26.06.2023 |S.C. BEST AUTO GALA S.R.L.| Furnizare două seturi de scule | 11.750,00 lei fără TVA | Valabilitate 15 zile descarcă
153/28.06.2023 |S.C. DIRECT DISTRIBUȚIE BIROTICĂ S.R.L.| Furnizare două seturi de scule | 7.490,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
154/28.06.2023 |S.C. COMEX ROM S.R.L.| Servicii de mentenanță toalete automate | 98.532,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
155/29.06.2023 |S.C. OMV PETROM MARKETING S.R.L.| Furnizare carburanți pe bază de carduri | 133.799,92 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
156/29.06.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO | 56.128,94 lei fără TVA | Valabilitate 21.07.2023 descarcă
157/03.07.2023 |S.C. ASOCIEREA ACVATOT – ANDUNA S.R.L.| C.S. – A.C. Semnalizare rutieră| 10.520.462,17 lei fără TVA | Valabilitate 6 luni descarcă
158/03.07.2023 |S.C. DUMITRU BUSINESS HOUSE IMPEX S.R.L.| Furnizare produse de curășenie și materiale igienico sanitare| 2.801,60 lei fără TVA | Valabilitate 10 zile descarcă
159/04.07.2023 |S.C. CHIMTITAN S.R.L.| Furnizare vopsea rutieră, microbile reflectorizante și solvent pentru vopsea rutieră| 17.410,00 lei fără TVA | Valabilitate 15 zile descarcă
160/05.07.2023 |S.C. AGDA CONSULTING S.R.L.| Servicii de mentenanță platformă digitalizare documente | 478.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
161/07.07.2023 |S.C. SCALEIT S.R.L.| Furnizare cântar 0T cu soft integrat | 84.900,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă -ANULAT
162/07.07.2023 |S.C. SCALEIT S.R.L.| Furnizare cântar basculă 10T | 28.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă -ANULAT
163/07.07.2023 |S.C. ANDRONIU CONSULTING S.R.L.| Servicii de reevaluare a mijloacelor fixe aflate în patrimonial ADP Sector 1 | 57.045,00 lei fără TVA | Valabilitate 90 de zile descarcă
164/18.07.2023 |S.C. BRODCONF S.R.L.| Furnizare echipamente de protecție pentru personalul muncitor | 14.416,00 lei fără TVA | Valabilitate 10 de zile descarcă
165/20.07.2023 |S.C. REMAR METAL CONCEPT S.R.L.| Furnizare unelte | 23.349,01 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
166/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 39.850,70 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
167/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 18.972,60 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
168/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GECA IMPEX S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3| 1.715,00 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
169/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4| 150.101,90 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
170/27.07.2023 |S.C.CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 8.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
171/27.07.2023 |S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 6.640,00 lei fără TVA | Valabilitate 27.07.2023 – 31.08.2023 descarcă
172/27.07.2023 |S.C. TERRA ROMÂNIA UTILAJE DE CONSTRUCȚII S.R.L.| Furnizare buldoexcavator pe pneuri | 509.850,00 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
173/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 286.342,87 lei fără TVA | Valabilitate 01.08.2023 – 31.08.2023 descarcă
174/27.07.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 97.957,85 lei fără TVA | Valabilitate 01.08.2023 – 31.08.2023 descarcă
175/01.08.2023 |S.C. COMEX ROM S.R.L.| Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate | 264.099,00 fără TVA| Valabilitate 151 de zile descarcă
176/07.08.2023 |S.C. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 |400.780,99 fără TVA| Valabilitate 31.08.2023 descarcă
177/09.08.2023 |S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 128.757,68 fără TVA| Valabilitate 31.12.2023 descarcă
178/09.08.2023 |S.C. X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere LOT 2 | 64.378,84 fără TVA| Valabilitate 31.12.2023 descarcă
181/11.08.2023 |S.C. ASOCIEREA ACVATOT – ANDUNA S.R.L.|C.S. – A.C. Semnalizare rutieră| 1.450.739,84 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
185/16.08.2023 |S.C. CERTSIGN S.R.L.| Servicii de reînnoire a semnăturii electronice| 95 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
186/24.08.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban din sedii administrative, parcuri și locuri de joacă situate în afara parcurilor – LOT 1 | 854.440,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
188/31.08.2023 |S.C. SARA ALGORITM S.R.L.| Servicii de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru accesibilitatea pasaj Grivița pentru persoane cu dizabilități| 33.190,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
189/31.08.2023 |S.C. SARA ALGORITM S.R.L.| Servicii de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru refacerea și modernizarea inelului de incendiu din Sos.Odăi nr.3-5| 33.190,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
190/31.08.2023 |S.C. SARA ALGORITM S.R.L.| Servicii de elaborare documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (DALI) pentru accesibilitatea pasaj Turda pentru persoane cu dizabilități| 33.190,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
191/31.08.2023|S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 424.541,69 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
192/31.08.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 391.534,29 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
193/31.08.2023 |S.C. ASOCIEREA GECA IMPEX S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3| 466.965,50 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
194/31.08.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4| 651.675,65 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
195/31.08.2023 |S.C.CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 709.236,31 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
196/31.08.2023 |S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 738.141,36 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
197/31.08.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 223.942,50 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
198/31.08.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 404.200,86 lei fără TVA | Valabilitate 30.09.2023 descarcă
200/01.09.2023 |S.C. RORIS IMPEX S.R.L.| Servicii de reparații și revizii tehnice flotă auto | 126.050,42 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
201/01.09.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative| 612.336,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
203/05.09.2023 |S.C. TONKA TECHNOLOGY S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban situate în parcuri – LOT 2 | 83.380,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
205/18.09.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO | 17.313,03 lei fără TVA | Valabilitate 06.10.2023 descarcă
206/19.09.2023|S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 902.279,91 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
207/19.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 918.767,67 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
208/19.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GECA IMPEX S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3| 1.026.996,41 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
209/19.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4| 1.284.284,16 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
210/19.09.2023 |S.C.CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 1.645.640,31 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
211/19.09.2023 |S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 1.655.811,37 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
212/19.09.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 645.541,56 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
213/19.09.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN S.R.L.|Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 2.520.806,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
216/22.09.2023 |S.C. SPIRI COM S.R.L.|Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea unei parcări supraetajate pe str. Stoica Ludescu nr.80 | 92.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
217/22.09.2023 |S.C. VESTA INVESTMENT S.R.L.|Furnizare șabloane marcaje rutiere| 92.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 15 zile descarcă
218/25.09.2023 |IM DESIGN STUDIO|Servicii de elaborare studiu de fezabilitate amenajare teren din str. Parcului FN| 53.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 zile descarcă
219/26.09.2023|S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 301.750,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
220/26.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 247.305,70 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
221/26.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GECA IMPEX S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3| 274.944,40 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
222/26.09.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4| 200.197,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
223/26.09.2023 |S.C.CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 203.576,50 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
224/26.09.2023 |S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 186.073,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
225/29.09.2023 |S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de reparații și întreținere camere supraveghere și wi-fi | 336.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
226/11.10.2023|S.C. RPR BIROU DE STUDII CONTEMPORANE S.R.L.| Furnizare licență software pentru inventariere arbori| 22.244,85 lei fără TVA | Valabilitate 20 de zile descarcă
227/17.10.2023|S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 1.557.931,56 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
228/17.10.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 1.805.081,77 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
229/17.10.2023 |S.C. ASOCIEREA GECA IMPEX S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3| 872.283,02 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
230/17.10.2023 |S.C. ASOCIEREA GARDEN CENTER GROUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4| 858.233,27 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
231/17.10.2023 |S.C.CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 760.264,58 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
232/17.10.2023 |S.C. CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 386.525,19 lei fără TVA | Valabilitate 23.10.2023 – 30.11.2023 descarcă
233/18.10.2023 |S.C. DNS BIROTICA S.R.L.|Furnizare produse de papetărie| 2.830,90 lei fără TVA | Valabilitate 10 zile descarcă
234/19.10.2023 |S.C. ASOCIEREA ACVATOT S.R.L. (LEADER), ALPENSIDE S.R.L., ALPA VIA CONS S.R.L.|Lucrări de întreținere și reparații străzi – LOT 1| 802.598,29 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
235/19.10.2023 |S.C. VIAROM S.R.L.|Lucrări de întreținere și reparații străzi – LOT 2| 798.187,45 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
236/19.10.2023 |S.C. IT GENETICS S.R.L.|Furnizare imprimantă folie din rolă, folie imprimantă și cartușe cerneală imprimantă| 20.725,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
237/24.10.2023 |S.C. CIP AVANTAJ S.R.L.|Servicii de întreținere și curățenie 2 toalete zidite amplasate în Parcul Kiseleff| 74.070,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
239/27.10.2023 |S.C. SOCOMAT TRADE S.R.L.|Furnizare materiale de construcții| 21.148,00 lei fără TVA | Valabilitate 5 zile descarcă
240/30.10.2023 |A.S. AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 459.049,44 lei fără TVA | Valabilitate 30.11.2023 descarcă
241/07.11.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 4.620,08 lei fără TVA | Valabilitate 23.12.2023 descarcă
242/14.11.2023 |S.C. FUN ATTRACTION EXPERT SERVICE S.R.L.| Servicii de efectuare analize de risc în exploatare a echipamentelor de joacă și sport | 173.550,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
244/28.11.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 18.390,23 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
245/07.12.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 19.953,32 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
247/11.12.2023 |S.C. GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE ȘI REASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 4.168,96 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2023 descarcă
248/11.12.2023 |S.C. CERTSIGN S.A.| Reînnoire certificat digital calificat | 95,00 lei fără TVA | Valabilitate un an descarcă
249/12.12.2023 |S.C. ROMSALES DISTRIBUTION S.A.| Furnizare produse de curățenie și igienă | 2.177,00 lei fără TVA | Valabilitate 10 zile descarcă

Contracte încheiate în anul 2022

1/27.01.2022 | SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate | 15.749,86 lei fără TVA | Valabilitate 27.02.2022 descarcă
2/28.01.2022| AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 773.553,71 lei fără TVA | Valabilitate 24.02.2022  descarcă  +  Adițional nr.1 /21.02.2022 descarcă
3/28.01.2022| AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 279.194,67 lei fără TVA | Valabilitate 24.02.2022 descarcă
4/31.01.2022 |OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP| Servicii de emitere polite de asigurari RCA | 53.563,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.03.2022 descarcă
5/01.02.2022 |S.C. COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI S.A| Servicii de închiriere autospeciale pentru ridicare rapidă autovehicule | 28.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2022 descarcă
9/21.02.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL |Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020)| 64.656,89 lei fără TVA| Valabilitate 28.02.2022 descarcă
Adițional 3/28.02.2022 la Ctr. 30 / 30.06.2021 | SC TONKA SOLUTIONS SRL | Servicii mentenanta telecomunicatii si IT | 20.000,00 lei fără TVA Valabilitate 29.03.2022 descarcă
10/28.02.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport și depozitare deșeuri amestecate | 70.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
11/28.02.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 2 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 161/28.07.2020)| 282.070,71 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
12/28.02.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL | Servicii de mentenanță software Platformă integrată – digitalizare documente |30.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
13/01.03.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 160/28.07.2020)|4.229.726,65 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
14/03.03.2022 |SC COMEX ROM SRL|Servicii de mentenanță toalete automate|15.749,86 lei fără TVA | Valabilitate 04.04.2022 descarcă
15/03.03.2022 |SC GEO MAR CONSULTING SRL|Servicii de întocmire analize de risc|2.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.04.2022 descarcă
16/03.03.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL|Servicii de închiriere si întreținere toalete mobile ecologice|16.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 03.04.2022 descarcă
17/08.03.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL| Servicii emitere poliță de asigurare cu răspundere civilă față de terți| 7.869,00 lei fără TVA | Valabilitate 07.04.2022 descarcă
18/09.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport și depozitare deșeuri amestecate|63.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
19/14.03.2022 |AS X GUARD SECURITY SYSTEM SRL -AKILE SECURITY SRL- SC ARES GUARD SRL – SC GUARD ONE SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 6/17.02.2022)|53.942,40 lei fără TVA | Valabilitate 13.04.2022 descarcă
20/14.03.2022 |AS X GUARD SECURITY SYSTEM SRL -AKILE SECURITY SRL- SC ARES GUARD SRL – SC GUARD ONE SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 (Subsecvent la Acord Cadru nr. 8/17.02.2022)|13.485,60 lei fără TVA | Valabilitate 13.04.2022 descarcă
21/15.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport deșeuri vegetale în vederea valorificării / tratării și eliminării finale|63.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 25.03.2022 descarcă
22/16.03.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE SRL| Servicii de emitere polițe de asigurări RCA| 5.594,98 lei fără TVA | Valabilitate 15.04.2022 descarcă
23/25.03.2022 |SC TONKA SOLUTIONS SRL|Furnizare echipament pentru acces Odăi nr.3-5| 13.026,80 lei fără TVA | Valabilitate 08.04.2022 descarcă
24/29.03.2022 |SC 3R GREEN SRL| Servicii de transport deșeuri vegetale în vederea valorificării/tratării și eliminării finale| 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2022 descarcă
25/01.04.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL| Servicii de mentenanță software platformă integrată-digitalizare documente și găzduire servere virtuale| 50.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
26/01.04.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL| Servicii de închiriere și întreținere pentru 6 toalete mobile ecologice| 4.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.05.2022 descarcă
27/01.04.2022 |SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate| 15.241,80 lei fără TVA | Valabilitate 03.05.2022 descarcă
28/01.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 5.770.316,68 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
29/01.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1.030.784,44 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
30/08.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 2.092.555,36 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă + Adițional 1 /08.04.2022 descarcă
31/11.04.2022 |SC TERRA PALFINGER SRL| Furnizare suporți roți și chingi| 14.900,00 lei fără TVA | Valabilitate 03.06.2022 descarcă
32/12.04.2022 |SC ASOCIEREA X GUARD SECURITY SYSTEM SRL-SC AKILE SECURITY SRL-SC ARES GUARD SRL-SC GUARD ONE SRL| Asigurarea pazei și securității LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 6/17.02.2022)| 53.942,40 lei fără TVA | Valabilitate 12.05.2022 descarcă
33/12.04.2022 |SC ASOCIEREA X GUARD SECURITY SYSTEM SRL-SC AKILE SECURITY SRL-SC ARES GUARD SRL-SC GUARD ONE SRL| Asigurarea pazei și securității LOT 3 (Subsecvent la Acordul Cadru 8/17.02.2022) | 13.485,60 lei fără TVA | Valabilitate 12.05.2022 descarcă
34/21.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Activități de amenajare și întreținere a terenurilor de joacă și a spațiilor amenajate pentru câini situate pe raza adminsitrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 529.548,62 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2022 descarcă
35/01.04.2022 |SC CERTSIGN| Servicii de emitere certificat digital semnătură electronică| 648,55 lei fără TVA | Valabilitate 27.04.2025 descarcă
36/27.04.2022 |SC RTA CARS&HOME DESIGN SRL| Servicii de reparații autovehicul special PRB| 4.509,85 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
37/27.04.2022 |SC VESTA INVESTMENT SRL| Lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală, pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1| 502.136,60 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
38/29.04.2022 |SC DAMISTO ARCHIVES SRL| Servicii integrate de depozitare a documentelor create și deținute de ADP S1| 22.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022descarcă
39/29.04.2022 |SC TOI TOI & DIXI SRL| Servicii de închiriere și întreținere pentru 6 toalete mobile ecologice| 4.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 02.06.2022 descarcă
40/29.04.2022 |SC WOLTERS KLUVER ROMÂNIA SRL| Servicii prestare abonament program legislativ| 4.672,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
41/29.04.2022 |SC CUMPĂNA 1993 SRL| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă| 9.439,76 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
42/29.04.2022 |SC COMEX ROM SRL| Servicii de mentenanță toalete automate| 77.733,18 lei fără TVA | Valabilitate 28.09.2022 descarcă
43/29.04.2022 |SC TONKA TECHOLOGY SRL| Servicii de reparații și întreținere tehnică a zonelor de recreere și sedii administrative| 1.687.200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
44/29.04.2022 |SC TONKA TECHNOLOGY SRL| Servicii de reparații și întreținere aparate sport și joacă, garduri și mobilier urban din parcuri și locuri de joacă| 3.080.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
45/29.04.2022 |SC AGDA CONSULTING CMPY SRL| Servicii de mentenanță software platformă integrată-digitalizare documente și găzduire servere virtuale| 50.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 01.16.2022 descarcă
46/29.04.2022 |SC SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ SA| Servicii de mentenanță pentru programul financiar-contabil, salarizare și resurse-umane| 84.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
47/29.04.2022 | OMV PETROM MARKETING SRL| Furnizare de bunuri și servicii pe bază de Carduri| 78.661,00lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
48/29.04.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 1.683.41,71 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
49/29.04.2022 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza administrativ teritorială a Sectorului 1 al Municipiului București – LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 4.389.337,46 lei fără TVA | Valabilitate 31.12descarcă
50/29.04.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 159.922,68 lei fără TVA | Valabilitate 07.05.2022 descarcă
51/03.05.2022 |SC UP ROMÂNIA SRL| Servicii prestări servicii pentru vouchere de vacanță pe suport electronic| 0,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
52/05.05.2022 |SC TONKA SOLUTIONS SRL| Servicii de întreținere și reparații camere supraveghere, wifi, telecomunicații și ITc| 828,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
53/05.05.2022 |SC AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1| 828,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 08.05.2022 descarcă
54/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1| Valabilitate 48 luni descarcă
55/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2| Valabilitate 48 luni descarcă
56/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3| Valabilitate 48 luni descarcă
57/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4| Valabilitate 48 luni descarcă
58/09.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6| Valabilitate descarcă
59/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1| 1.717.661,68 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
60/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2| 840.736,97 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
61/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3| 1.015.674,43 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
62/09.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4| 1.185.500,93 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
63/09.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6| 1.405.826,25 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
64/09.05.2022 |SC RTA CARS&HOME DESIGN SRL| Servicii de reparații flotă auto| 84.900,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.05.2022 descarcă
65/10.05.2022 |SC AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 | 426.021,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.05.2022 descarcă
66/10.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 35.961,60 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2022 descarcă
67/11.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 8.990,40 lei fără TVA | Valabilitate 01.06.2022 descarcă
68/16.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | Valabilitate 48 luni descarcă
69/16.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| AC – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 736.455,18 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2022 descarcă
70/16.05.2022 |SC TERRA PALFINGER SRL| Furnizare suporți roți și chingi | 34.280,00 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
71/16.05.2022 |SC NEOTOP SOLUTIONS SRL| Servicii de topografie a terenurilor și obiectivelor deținute în administrare | 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
72/16.05.2022 |SC NEOTOP SOLUTIONS SRL| Servicii de cadastrare | 65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
73/17.05.2022 |SC RTA CARS & HOME DESIGN SRL| Servicii ITP, vulcanizare, revizii tehnice și revizii tahografe flotă auto | 134.453,78 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
74/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 1.861.268,15 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
75/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 2 | 1.675.714,18 fără lei TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
76/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 2.253.536,67 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
77/31.05.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP SRL, RO-VERDE LANDSCAPING SRL, MAXI DESIGN| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 2.562.768,36 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
78/31.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 3.530.672,14 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni
descarcă
79/31.05.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 2.153.216,62 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni descarcă
80/31.05.2022 |SC COMPANIA MUNICIPALĂ MANAGEMENTUL TRANSPORTULUI| Servicii de închiriere autospeciale pentru ridicare rapidă de autovehicule | 100.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
81/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 1 | 1.346.761,92 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
82/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 2 | 577.183,68 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
83/31.05.2022 |SC X GUARD SRL| Servicii de pază și supraveghere LOT 3 | 1.058.170,08 lei fără TVA | Valabilitate 01.12.2022 descarcă
84/07.06.2022 |SC UMIVA ENGINEERING SRL| Lucrări de reparații și întreținere străzi | 445.660,63 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
85/07.06.2022 |SCREGATA PRINT SRL| Furnizare plăcuțe informative | 8.160,00 lei fără TVA | Valabilitate 20 de zile descarcă
86/15.06.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM SRL, CRIS GARDEN SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 115.098,85 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
87/15.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 306.048,00 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
88/15.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 712.476,57 lei fără TVA | Valabilitate 15.07.2022 descarcă
89/16.06.2022 |SC SOPHIA PROJECT SRL| Servicii de proiectare parcări automatizate din structură metalică pe verticală | 85.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă – ANULAT
90/17.06.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL SRL| CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 777.605,91 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
91/23.06.2022 |SC ART DECORATORL SRL| Furnizare kituri de siguranță auto | 4.100,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
92/23.06.2022 |SC REMAR METAL CONCEPT SRL| Furnizare materiale de construcții | 78.878,80 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
93/24.06.2022 |SC PROFESSIONAL ENGINEERING CONSULTING SRL| Servicii de proiectare pentru aducerea la starea de funcționare a 4 toalete zidite | 80.000 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
94/27.06.2022 |SC FIRST VERSE DANTE SRL| Servicii de dirigenție de șantier pentru lucrări de întreținere și reparații străzi | 3.589,65 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
95/29.06.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4 | 596.737,06 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
96/30.06.2022 |SC CARANDA BATERII SRL| Furnizare acumulatori necesari autovehiculelor și autoutilitarelor | 8.513,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
97/08.07.2022 |SC EVOTRACKING SRL| Servicii de mentenanță autovehicule prin module GPS | 8.820,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
98/12.07.2022 |SC Asocierea ACVATOT SRL – ANDUNA SERVIMOB SRL| Lucrări de semnalizare rutieră verticală și orizontală pentru Administrația Domeniului Public Sector 1 | 10.240.937,01 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
99/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 1| 20.580,63 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
100/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 2| 4.682,69 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
101/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 3| 40.860,00 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
102/12.07.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4| 4.682,69 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
103/12.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 62.327,80 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
104/12.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 6| 94.730,38 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
105/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 1| 26.011,31 lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
106/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 2| 264.501,36 lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
107/14.07.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 4| 2.913.372,61
lei fără TVA | Valabilitate 14.08.2022 descarcă
108/15.07.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| CS – Servicii de amenajare şi întreţinere spaţii verzi – LOT 5| 2.913.372,61 lei fără TVA | Valabilitate 30.07.2022 descarcă
109/15.07.2022 |SC TRANSILVANIA BROKER DE ASIGURARE S.R.L.| Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO| 18.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
110/25.07.2022 |SC EON EXPERT SERVICII S.R.L.|Servicii de revizii și reparații autoheciule și utilaje supuse verificării ISCIR| 45.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
111/25.07.2022 |SC PYF PRODUCTION S.R.L.|Furnizare echipamente de protecție| 10.879,00 lei fără TVA | Valabilitate 30 de zile descarcă
112/28.07.2020 |SC AGDA CONSULTING S.R.L.|Servicii de mentenanță software platformă integrată – digitalizare documente și servicii de găzduire servere virtuale| 540.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
113/01.08.2022 |SC COMEX ROM S.R.L.|Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate pentru ADP Sector 1 – LOT 1| 291.924,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
114/01.08.2022 |SC COMEX ROM S.R.L.|Servicii de închiriere și mentenanță toalete automate pentru ADP Sector 1 – LOT 2| 50.337,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2022 descarcă
115/02.08.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN|Servicii de defrișare și toaletare arbori – LOT 2| 83.338,68 lei fără TVA | Valabilitate 15.08.2022 descarcă
116/04.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și ntreținere spații verzi LOT 6| 814.407,29 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2022 descarcă
117/08.08.2022 |SC BIROTICA RS S.R.L.|Furniza ștampile| 1.618,50 lei fără TVA| Valabilitate 30 de zile descarcă
118/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1 | 1.698.623,680 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
119/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2 | 1.571.116,11 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
120/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3 | 2.101.782,05 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
121/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4 | 2.686.066,19 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
122/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 2.594.123,41 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
123/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 2.328.950,10 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
124/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1 | 2.702.399,34 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
125/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2 | 3.622.541,25 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
126/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 3 | 2.206.233,68 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
127/09.08.2022 |SC ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 4 | 11.241.050,78 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
128/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 2.263.179,86 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
129/09.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 5.579.108,78 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
130/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5 | 21.629,65 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
131/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6 | 173.562,70 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
132/10.08.2022 |SC TOI TOI S.R.L.|Servicii de închiriere și întreținere toalete mobile ecologice| 6.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
133/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5| 387.056,60 lei fără TVA| Valabilitate 30.09.2022 descarcă
134/10.08.2022 |SC CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|CS – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6| 152.125,40 lei fără TVA| Valabilitate 30.09.2022 descarcă
135/06.09.2022 |SC INTERAXIS ENGINEERING S.R.L.|Servicii de dirigenție de șantier – lucrări de reparații străzi| 35.500,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
136/09.09.2022 |SC VICTORY INNOVATIVE S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC DOINA 1| 303.658,10 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
137/09.09.2022 |SC VICTORY INNOVATIVE S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC DOINA 2| 317.348,21 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
138/09.09.2022 |SC UMI LUX 26 S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC HERĂSTRĂU| 249.229,03 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
139/09.09.2022 |SC ARCADIA CONCEPT S.R.L.|Proiectare și execuție lucrări pentru aducerea la stare de funcționare WC AMMAN| 362.790,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
140/14.09.2022 |SC GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA| 22.371,00 lei fără TVA| Valabilitate 30 de zile descarcă
141/19.09.2022 |SC CORNEL & CORNEL TOPOEXIM S.R.L.|Servicii de întocmire planuri de situație pentru parcările de reședință situate în Sectorul 1, ce necesită avizarea sau reavizarea din partea Comisiei Tehnice de Circulație| 240.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 15.12.2022 descarcă
142/03.10.2022 |OMV PETROM|Furnizare carburanți pe bază de carduri| 108.376,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
143/05.10.2022 |SC GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE S.R.L.|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO| 20.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
144/07.10.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN|Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2| 1.505.517,62 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
145/28.10.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 5 | 746.466,30 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
146/28.10.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.|C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 293.384,70 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
147/28.10.2022 |GLOBASIG BROKER DE ASIGURARE-REASIGURARE|Servicii de emitere polițe de asigurare RCA | 19.872,67 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
148/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Amman | 3.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
149/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Doina 1 | 2.900,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
150/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Doina 2| 3.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
151/01.11.2022 |PFA PARVU V.DUMITRU|Servicii de dirigenție de șantier la obiectivul de proiectare și execuție lucrări pentru aducere la starea de funcționare WC Herăstrău | 3.100,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
152/14.11.2022 |3RGREEN| Servicii de preluare deșeuri rezultate din demolări | 139.118,40 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
153/18.11.2022 |CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 304.170,08 lei fără TVA| Valabilitate 30.11.2022 descarcă
154/21.11.2022 |S.C OGRAFTER FOREST S.R.L.| Furnizare materiale de construcție | 12.450,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
155/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Ficusului nr.21-23 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
156/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din Blv Ion Mihalahe nr.70-84 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
157/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din Blv Ion Mihalache nr.331 | 412.902,27 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
158/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Smaranda Brăescu nr.2-8 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
159/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Alexandru Șerbănescu nr.12-14 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
160/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Elena Caragiani nr.34-40 | 378.999,92 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
161/22.11.2022 |S.C SKYLINE ENGINEERING S.R.L.| Proiectare și executație parcări automatizate din structură metalică pe verticală pe amplasamentul din strada Ștefan Burileanu nr. 14-16 | 435.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 luni descarcă
162/29.11.2022 |S.C DUAL GENERAL CONSTRUCT S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi, parcări de reședință și alei parcări | 2.709.434,87 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
164/07.12.2022 |S.C AOV PROIECT ARHITECTURA S.R.L.| Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajarea terenului din strada Dridu 1A | 76.465,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
165/07.12.2022 |S.C VRLA – VLAD RACHIERU LANDSCAPE & ARHITECTURE S.R.L.| Servicii de elaborare studiu de fezabilitate pentru amenajare zonă de recreere teren Laminorului x Proletarului | 32.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
166/08.12.2022 |S.C GLOBAL TECH S.R.L.| Furnizare două aparate spălare sub presiune turbojet | 21.428,50 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
167/09.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA, MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 6 | 504.711,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
168/09.12.2022 |S.C DINAMIC 92 DISTRIBUTION S.R.L.| Furnizare anvelope necesare autovehiculelor și autoutilitarelor | 59.280,00 lei fără TVA| Valabilitate 5 zile descarcă
169/09.12.2022 |S.C UTILBEN S.R.L.| Furnizare mașina de tocat crengi | 106.500,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
170/09.12.2022 |S.C EUROSSTING AAW INDUSTRY S.R.L.| Furnizare servicii de verificare, reîncărcare, reparare stingătoare| 1.787,72 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
171/09.12.2022 |S.C CENTRUL DE CALCUL S.R.L.| Furnizare aplicație informatică eParc Auto | 25.200,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
172/12.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 4 | 4.382.785,48 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
174/13.12.2022 |S.C LUCIMED PROD S.R.L.| Furnizare containere metalice cu role (abroll) | 270.000,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
175/13.12.2022 |S.C SALA IMPEX S.R.L.| Furnizare măturătoare alei | 378.151,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
177/14.12.2022 |S.C CERTSIGN S.R.L.| Prestarea de servicii de certficiare pentru angajați | 15.565,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
178/14.12.2022 |AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 | 998.498,72 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
179/15.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 1 | 608.673,04 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
180/15.12.2022 |S.C ASOCIEREA GECA IMPEX PM S.R.L., CRIS GARDEN S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi LOT 3 | 311.310,30 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
181/15.12.2022 |S.C VOPSESCU DISTRIBUTIONS S.R.L.| Furnizare mașină profesională de trasat | 35.308,40 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
182/15.12.2022 |S.C BEST AUTO GALA S.R.L.| Furnizare suflantă | 2.549,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
183/16.12.2022 |S.C PC ONLINE DISTRIBUTIE S.R.L.| Furnizare scule | 31.133,00 lei fără TVA| Valabilitate 10 zile descarcă
184/22.12.2022 |S.C DFS CENTER S.R.L.| Furnizare patru echipamente de joacă pentru copii cu dizabilități și 10 echipamente de fitness | 100.058,47 lei fără TVA| Valabilitate 5 zile descarcă
185/22.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 1| 23.112,00 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
186/22.12.2022 |S.C ASOCIEREA GARDEN CENTER GRUP S.R.L., RO VERDE LANDSCAPING S.R.L., MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 2| 298.962,35 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
187/22.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 5| 129.302,45 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
188/22.12.2022 |S.C CONSTRUCȚII GENERAL MEDITERRANEA MILCONSTRUCT TOTAL S.R.L.| C.S. – Servicii de amenajare și întreținere spații verzi – LOT 6| 762.756,33 lei fără TVA| Valabilitate 31.12.2022 descarcă
189/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 1| 125.416,08 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă
190/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 2| 41.805,36 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă
191/30.12.2022 |S.C X GUARD S.R.L.| Servicii de pază și supraveghere – LOT 3| 111.480,96 lei fără TVA| Valabilitate 01.01.2023 descarcă

–––––––––––––––––

Contracte încheiate în anul 2021

1/11.01.2021 | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.| Servicii de depozitare deșeuri | 20,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2021 descarcă
2/12.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 772,907.41 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
3/13.01.2021 | S.C.OZONE S.R.L.| Servicii de întreținere spații verzi | 134,060.90 lei fără TVA | Valabilitate 13.03.2021 descarcă
4/15.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1,043,471.09 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă + Adițional 1 /31.03.2021 descarcă
5/12.03.2021 | S.C. OZONE S.R.L. | Servicii de salubritate a spațiilor verzi | 124,395.00 lei fără TVA | Valabilitate 11.03.2021 descarcă
6/31.03.2021 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA | Servicii legislative | 1,752.00 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă
7/31.03.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 252,575.21 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
8/16.04.2021 | S.C.SMART TOTAL S.R.L.| Lucrări de îndepărtare a vegetației | 447,141.73 lei fără TVA | Valabilitate 16.05.2021 descarcă
9/16.04.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| Servicii de întreținere parcuri | 133,858.82 lei fără TVA | Valabilitate 17.05.2021 descarcă
10/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 232.391,83 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
Adițional 2/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 0 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
11/24.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 3.001.060,61 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
12/27.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
13/28.05.2021 | S.C. ACVATOT S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
14/31.05.2021 | S.C. ALPHA CONSULT S.R.L.| Servicii de dirigenție lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
15/31.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN SRL & MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL| Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza Sectorului 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
16/07.06.2021 | S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii de arhivare | 8.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
17/07.06.2021 | S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și RU| 33.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
18/08.06.2021 | S.C. RTA CARS HOME DESIGN| Servicii de reparații flotă auto | 57.000 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
19/09.06.2021 | S.C. OMV PETROM MARKETING| Servicii de carburanți pe bază de carduri| 34.729,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
20/16.06.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L.| Lucrări de demolare construcții amplasate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 |112.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 | descarcă
21/15.06.2021 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L.| Servicii de mentenanță site |5.970,00 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni | descarcă
22/16.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L.|Servicii de elaborare documentație cadastrare pentru obiectivele aflate în administrarea ADP S1 |65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
23/16.06.2021 | S.C. COMEX ROM S.R.L.|Servicii de întreținere pentru cele 7 toalete automate amplasate în parcuri |47.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
24/16.06.2021 | S.C.LEO BUSINESS CONSULTING S.R.L.| Servicii de curățenie |31.901,48 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 | descarcă
25/16.06.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | Lucrări de amenajare teren cu dale inierbate |58.364,00 lei fără TVA | Valabilitate 16.10.2021 |descarcă
26/17.06.2021 | S.C.SAFETY MANAGEMENT SYSTEM S.R.L.| Servicii SSM-SU |990,00 lei fără TVA | Valabilitate 31,08,2021 |descarcă
28/22.06.2021 | S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L. | Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 8.166,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
29/30.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L. | Servicii topografice pentru imobile aflate în domeniul public și privat al Municipiului București și în administrarea ADP Sector 1 |20.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
30/30.06.2021 | S.C.TONKA SOLUTIONS S.R.L. | Servicii de mentenanță telecomunicații și IT |204.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
31/30.06.2021 | S.C.WOLTERS KLUWER ROMÂNIA S.R.L. | Servicii – abonament program legislativ |3.504,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
32/30.06.2021 | S.C. RADIO NETWORK S.R.L. | Servicii de întreținere tehnică privind zonele de recreere și sedii administrative |1.267,200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
33/30.06.2021 | S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de mentenanță camere de supraveghere și wifi |328.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
37/23.07.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L. | Lucrări de demolare a construcțiilor executate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 | 67.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
38/23.07.2021 | S.C BRAI-CATA S.R.L | Servicii de colectare, transport, depozitare / eliminare deșeuri dispersate de pe suprafața spațiului verde – aliniamente stradale | 62,900.00 lei fără TVA | Valabilitate 22.08.2021 |descarcă
39/26.07.2021 | S.C.VESTA INVESTMENT S.R.L.| Lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală  | 390.174, 28 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021| descarcă
40/29.07.2021 | CERTSIGN SA| Servicii de certificare | 330,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
45/01.09.2021 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și resurse-umane | 42.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
46/02.09.2021 |S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.| Servicii de emitere polițe deasigurare RCA și CASCO | 22.714,30 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
48/02.09.2021 |S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii integrate de arhivare și depozitare a documentelor create și deținute de A.D.P. Sector 1| 11.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
52/02.09.2021 |LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.| Servicii de furnizare carburanți pe baza de carduri| 58.196,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
53/17.09.2021 |S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 4.348,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
54/24.09.2021 |CARP MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.| Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru două proceduri|65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
55/28.09.2021 |S.C. EXPERT SAFETY SSM S.R.L.| Servicii SSM-SU|480.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.10.2021|descarcă

2023

 • Buletin Informativ(4MB)
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public(2MB)
 • Raport anual de activitate(9MB)
 • Raport privind respectarea normelor de conduita (0.7MB)

2022

 • Buletin Informativ(7MB)
 • Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001- privind liberul acces la informațiile de interes public(0.5MB)
 • Raport anual de activitate(8MB)
 • Raport privind respectarea normelor de conduita etica(1MB)
 • Plan de integritate al Administrației Domeniului Public Sector 1 2021-2025 (2MB)
 • Declarație în coordonatele Strategiei naționale anticorupție 2021-2025 (0.6MB)

2021

Ofertă programe de perfecţionare pentru administraţia publică în mediul on-line webinar gratuit – descarca (2,6MB)

2020

 • Buletin informativ (9,00MB)
 • Raport de activitate (4,00MB)
 • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2001 (6,00MB)
  • Decizie costul serviciului de copiere (5,00MB)

 

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

Alege Alege

ACTUALI
Angajați

Alege Alege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate

Documente

Mediu


Vezi mai mult

DECLARAȚIA DE POLITICĂ

OBIECTIVE GENERALE CALITATE-MEDIU ADP SECTOR 1

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.21980 C

Certificat nr.21980 M

×