Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

 

Conducere

Sorina OANCEA

Director General

Ovidiu-Adrian BÂRGĂU

Director Adjunct

Legi


Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin HCGMB 1242008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.18791 C

Certificat nr.18791 M

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

HCGMB 220/2018 privind Execuția lucrărilor de infrastructură

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

OG 27/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea 233/2002 pentru Aprobare OG 27/2002

Legea 544/2001 privind Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Solicitare informatii de interes public- Legea 544/2001

Reclamatie Administrativă pe Legea 544/2001

Reclamatie administrativa răspuns negativ pe Legea 544/2001

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Transparența


2021


9 posturi vacante | detalii (4,00MB) – rezultate selectie dosare detalii (2MB) – rezultate proba scrisa detalii (0,64MB) – rezultate proba practica detalii (0,6MB) – modificari detalii (0.4MB) – rezultate interviu sofer detalii (0,54MB) – rezultat final sofer detalii (0.4MB)
6 posturi vacante | detalii (2,74MB) – rezultate selectie dosare (1,25MB) – rezultate proba scrisa (0.53MB)
3 posturi vacante | detalii (2,40MB) – rezultate selectie dosare (0,60MB) – rezultate proba scrisa (0,60MB) – rezultate interviu (0,40MB) – rezultate finale (0,84MB)
7 posturi vacante | detalii (7,50MB) – rezultate selectie dosare (3,00MB) – rezultate proba practica (0,44MB) – rezultate proba scrisa (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,50MB) – rezultate finale (0,90MB) – rezultate proba inverviu (0,90MB)
2 posturi vacante | detalii (2,85MB) – rezultate selectie dosare bPP (0,56MB) – rezultate selectie dosare sJ (0,45MB) – rezultate proba scrisa bPP (0,56MB) – rezultate proba scrisa sJ (0,45MB) – rezultate interviu bPP (0,56MB) – rezultate interviu sJ (0,45MB) – rezultate finale bPP (0,56MB) – rezultate finale sJ (0,45MB)
1 post vacant Director Economic | detalii (0,4MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,55MB) – rezultate finale (0,55MB)
1 post vacant Inspector de specialitate | detalii (0,6MB) – rezultate selectie dosare (0,4MB) – rezultate proba scrisa (0,75MB) – rezultate interviu (0,6MB) – rezultate finale (0,6MB)

2020

3 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (0.26MB) – rezultate proba scrisa (2,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)
1 post temporar vacant | detalii (5,0MB) – rezultate selectie dosare (0.87MB) – rezultate proba scrisa (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)

2019

7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)

Anunt conditii de participare la examen de promovare, in grad/trepta: detalii (1,0MB), centralizator final (1,00MB)
————
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de Funcții al ADP Sector 1 din 27.08.2020 | detalii (0,5MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (6,0MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

2021

ANI: Platforma e-DAI de completare si depunere electronica a declaratiilor de avere si interese
ANI – Protocol ANI arhiva (1,0MB)

Situații financiare trimestriale
Anexă – Bilanț trimestrul I arhiva (1,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul I arhiva (3,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul II arhiva (2,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul II arhiva (4,0MB)
Anexă – Bilanț trimestrul III arhiva (3,0MB)
Anexă 7b – Cont de Execuție trimestrul III arhiva (8,0MB)

Buget
Buget inițial aprobat -28.04.2021 arhiva (7,0MB)
Buget rectificat -03.08.2021 arhiva (52,0MB)

2020

Situatie financiara trimestrul IV – 31.12.2020 | 10 documente | arhiva (1,6MB)

Buget 31.12.2020 | arhiva (0,55MB)

Contracte încheiate în anul 2021

1/11.01.2021 | S.C. IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT S.R.L.| Servicii de depozitare deșeuri | 20,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2021 descarcă
2/12.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 772,907.41 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
3/13.01.2021 | S.C.OZONE S.R.L.| Servicii de întreținere spații verzi | 134,060.90 lei fără TVA | Valabilitate 13.03.2021 descarcă
4/15.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1,043,471.09 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă + Adițional 1 /31.03.2021 descarcă
5/12.03.2021 | S.C. OZONE S.R.L. | Servicii de salubritate a spațiilor verzi | 124,395.00 lei fără TVA | Valabilitate 11.03.2021 descarcă
6/31.03.2021 | WOLTERS KLUWER ROMÂNIA | Servicii legislative | 1,752.00 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă
7/31.03.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 252,575.21 lei fără TVA | Valabilitate 30.04.2021 descarcă
8/16.04.2021 | S.C.SMART TOTAL S.R.L.| Lucrări de îndepărtare a vegetației | 447,141.73 lei fără TVA | Valabilitate 16.05.2021 descarcă
9/16.04.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L.| Servicii de întreținere parcuri | 133,858.82 lei fără TVA | Valabilitate 17.05.2021 descarcă
10/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 232.391,83 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
Adițional 2/29.04.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 0 lei fără TVA | Valabilitate 31.05.2021 descarcă
11/24.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 3.001.060,61 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
12/27.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
13/28.05.2021 | S.C. ACVATOT S.R.L.| Lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
14/31.05.2021 | S.C. ALPHA CONSULT S.R.L.| Servicii de dirigenție lucrări de întreținere și reparații străzi | 445.071,14 lei fără TVA | Valabilitate 60 de zile descarcă
15/31.05.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN | Servicii privind defrișarea și toaletarea arborilor situați pe raza Sectorului 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 352.727,70 lei fără TVA | Valabilitate 30.06.2021 descarcă + Adițional 1 /30.06.2021 descarcă
16/07.06.2021 | S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii de arhivare | 8.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
17/07.06.2021 | S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.R.L.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și RU| 33.600,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
18/08.06.2021 | S.C. RTA CARS HOME DESIGN| Servicii de reparații flotă auto | 57.000 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
19/09.06.2021 | S.C. OMV PETROM MARKETING| Servicii de carburanți pe bază de carduri| 34.729,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 descarcă
20/16.06.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L.| Lucrări de demolare construcții amplasate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 |112.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 | descarcă
21/15.06.2021 | S.C. SOFTESS 21 S.R.L.| Servicii de mentenanță site |5.970,00 lei fără TVA | Valabilitate 3 luni | descarcă
22/16.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L.|Servicii de elaborare documentație cadastrare pentru obiectivele aflate în administrarea ADP S1 |65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
23/16.06.2021 | S.C. COMEX ROM S.R.L.|Servicii de întreținere pentru cele 7 toalete automate amplasate în parcuri |47.250,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
24/16.06.2021 | S.C.LEO BUSINESS CONSULTING S.R.L.| Servicii de curățenie |31.901,48 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 | descarcă
25/16.06.2021 | S.C. MAXI DESIGN CONSTRUCT S.R.L. | Lucrări de amenajare teren cu dale inierbate |58.364,00 lei fără TVA | Valabilitate 16.10.2021 |descarcă
26/17.06.2021 | S.C.SAFETY MANAGEMENT SYSTEM S.R.L.| Servicii SSM-SU |990,00 lei fără TVA | Valabilitate 31,08,2021 |descarcă
28/22.06.2021 | S.C. LA FÂNTÂNA S.R.L. | Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 8.166,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.08.2021 |descarcă
29/30.06.2021 | S.C. NEOTOP SOLUTIONS S.R.L. | Servicii topografice pentru imobile aflate în domeniul public și privat al Municipiului București și în administrarea ADP Sector 1 |20.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
<!–
30/30.06.2021 | S.C.TONKA SOLUTIONS S.R.L. | Servicii de mentenanță telecomunicații și IT |204.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
31/30.06.2021 | S.C.WOLTERS KLUWER ROMÂNIA S.R.L. | Servicii – abonament program legislativ |3.504,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
32/30.06.2021 | S.C. RADIO NETWORK S.R.L. | Servicii de întreținere tehnică privind zonele de recreere și sedii administrative |1.267,200,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
33/30.06.2021 | S.C. TONKA SOLUTIONS S.R.L.| Servicii de mentenanță camere de supraveghere și wifi |328.800,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
37/23.07.2021 | S.C. FLORIANA COM PLUS S.R.L. | Lucrări de demolare a construcțiilor executate ilegal pe raza domeniului public al Sectorului 1 | 67.500,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021 |descarcă
38/23.07.2021 | S.C BRAI-CATA S.R.L | Servicii de colectare, transport, depozitare / eliminare deșeuri dispersate de pe suprafața spațiului verde – aliniamente stradale | 62,900.00 lei fără TVA | Valabilitate 22.08.2021 |descarcă
39/26.07.2021 | S.C.VESTA INVESTMENT S.R.L.| Lucrări de semnalizare rutieră orizontală și verticală  | 390.174, 28 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021| descarcă
40/29.07.2021 | CERTSIGN SA| Servicii de certificare | 330,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
45/01.09.2021 |S.C. SOCIETATEA NAȚIONALĂ DE INFORMATICĂ S.A.| Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și resurse-umane | 42.400,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
46/02.09.2021 |S.C. OMNIASIG VIENNA INSURANCE GROUP S.A.| Servicii de emitere polițe deasigurare RCA și CASCO | 22.714,30 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
48/02.09.2021 |S.C. DAMISTO ARCHIVES S.R.L.| Servicii integrate de arhivare și depozitare a documentelor create și deținute de A.D.P. Sector 1| 11.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
52/02.09.2021 |LUKOIL ROMÂNIA S.R.L.| Servicii de furnizare carburanți pe baza de carduri| 58.196,50 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
53/17.09.2021 |S.C. CUMPĂNA 1993 S.R.L.| Servicii de închiriere dozatoare cu apă potabilă | 4.348,52 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
54/24.09.2021 |CARP MANAGEMENT & CONSULTING S.R.L.| Servicii de consultanță în domeniul achizițiilor publice pentru două proceduri|65.000,00 lei fără TVA | Valabilitate 31.12.2021|descarcă
55/28.09.2021 |S.C. EXPERT SAFETY SSM S.R.L.| Servicii SSM-SU|480.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.10.2021|descarcă

Ofertă programe de perfecţionare pentru administraţia publică în mediul on-line webinar gratuit – descarca (2,6MB)

2020

  • Buletin informativ (9,00MB)
  • Raport de activitate (4,00MB)
  • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2021 (6,00MB)
    • Decizie costul serviciului de copiere (5,00MB)

 

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

Alege Alege

ACTUALI
Angajați

Alege Alege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate
×