Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.


Conducere

Alin E. VIERU

Director General Adjunct

Legi


Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin HCGMB 1242008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Certificate

ISO


Vezi mai mult

ISO – 18791 C

ISO – 18791 M

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

HCGMB 220/2018 privind Execuția lucrărilor de infrastructură

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

OG 27/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea 233/2002 pentru Aprobare OG 27/2002

Legea 544/2001 privind Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Reclamatie administrativa pe Legea 544/2001

Reclamatie administrativa raspuns negativ pe Legea 544/2001

Solicitare Legea 544/2001

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Transparența


7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)

Anunt conditii de participare la examen de promovare, in grad/trepta: detalii (1,0MB), centralizator final (1,00MB)
————
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de Funcții al Administrației Domeniului Public Sector 1 | detalii (0,5MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (6,0MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2016 | 10 documente | arhiva (12,6MB)
Buget 08.09.2016 | 6 documente | arhiva (1,65MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2016 | 10 documente | arhiva (2,34MB)
Buget 25.04.2016 | 6 documente | arhiva (1,76MB)
Buget 31.03.2016 | 6 documente | arhiva (1,70MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2016 | 10 documente | arhiva (2,25MB)
Buget 05.02.2016 | 6 documente | arhiva (1,71MB)
Situatie financiara anuala 31.12.2015 | 14 documente | arhiva (3,00MB)
Buget 17.12.2015 | 6 documente | arhiva (1,44MB)
Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2015 | 10 documente | arhiva (0,8MB)

Achiziții în desfășurare

I. Mentenanță sistem de supraveghere video metropolitan
Invitatie de participare | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 1 – Caiet de sarcini | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 2 – Anexa 1 la Caietul de Sarcini | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 3 – Formulare | 25.02.2020 | descarcă
———————–
II. Servicii de întreținere tehnică privind zonele de recreere
Invitatie de participare | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 1 – Caiet de sarcini | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 2 – Anexa 1 la Caietul de Sarcini | 25.02.2020 | descarcă
Anexa 2 – Formulare | 25.02.2020 | descarcă

Achiziții încheiate 2020
————————
Servicii de medicina muncii, investigații suplimentare de prevenție și proxilaxie, analize medicale și recuperare medicală Invitatie de participare | 13.01.2020 |descarcă
Furnizare si montaj rastele biciclete Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de hidroizolație hală Odai E10 Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de refacere fațadă hală E17 Invitatie de participare | 31.01.2020 | descarcă
Lucrări de termoizolație in două locații Invitatie de participare | 03.02.2020 | descarcă
Servicii de curățare și igienizare pasaje pietonale Sector 1 Invitatie de participare | 11.02.2020 | descarcă

Achiziții încheiate 2019
———————
Servicii de golire si transport haine – Invitație de participare | 20.03.1019 | descarcă (0,40MB)
Servicii de igienizare și întreținere containere haine – Invitație de participare | 20.03.1019 | descarcă (0,45MB)
Lucrări de reparații panou de gard din plasă zincată – Invitație de participare | 20.03.1019 | descarcă (0,42MB)
Lucrari de reparatii luminatoare pentru Hala E16 , Zona 2 – Invitatie de participare | 07.03.2019 | descarcă (1,00MB)
Servicii de mentenanță program financiar-contabil, salarizare și resurse umane – Invitatie de participare | 23.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii program mentenanță software control intern managerial – Invitatie de participare | 23.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de igienizare și întreținere containere haine – Invitatie de participare | 23.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de golire și transport haine din containere – Invitatie de participare | 23.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de întreținere toalete mobile ecologice – Invitatie de participare | 24.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de curățenie – Invitatie de participare | 24.04.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de emitere polițe de asigurare RCA și CASCO – Invitatie de participare | 13.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de dirigenție de șantier la obiectivele de lucrări – Invitatie de participare | 16.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de împrejmuire cu gard de plasă zincată – Invitatie de participare | 14.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații hidroizolație hală – Invitatie de participare | 14.05.2019 | descarcă (1,00MB)
Servicii de întreținere toalete automate – Invitatie de participare | 16.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de renovare clădire sere – Invitatie de participare | 16.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare bănci stradale – Invitatie de participare | 16.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare produse de curățenie – Invitatie de participare | 17.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare produse de curățenie – Invitatie de participare | 17.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de dezinsecție parcuri, terenuri de joacă și sedii administrative Invitatie de participare | 23.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate / DALI modernizare sistem de iluminat Parc New Jersey Invitatie de participare | 23.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrari de intretinere a drumurilor prin asternerea de material rezultat din concasare Invitatie de participare | 27.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de întreținere privind zonele de recreere Invitatie de participare | 24.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de mentenanță sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă ADP Sector 1 Invitatie de participare | 24.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate proiect bike sharing – Invitatie de participare | 29.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrari de reparații hală E16bis – Invitatie de participare | 29.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de reparații flotă auto – Invitatie de participare | 30.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de decolmatare/vidanjare a sistemului de canalizare Invitatie de participare | 30.05.2019 | descarcă (0,50MB)
Serviii de îndepărtare graffiti – Invitatie de participare | 10.06.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare echipamente de protectie – Invitatie de participare | 20.06.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de mentenanta pentru reteaua de dispensere caini Invitatie de participare | 27.06.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare coșuri de gunoi stradale Invitatie de participare | 26.06.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de producție de filme publicitare Invitatie de participare | 25.06.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate sistem integrat bike sharing Invitatie de participare | 08.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații parcaje cu mixturi asfaltice Invitatie de participare | 09.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de curățare și dezinfectare coșuri de gunoi stradale Invitatie de participare | 09.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrari de Proiectare și execuție pentru amplasarea monumentului de for public statuie de nobil dac (Pileatus) Invitatie de participare | 09.07.2019 | descarcă (0,50MB)Servicii
Servicii de formare și perfecționare profesională + servicii de cazare aferente cursurilor Invitatie de participare | 11.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare si montare figurine din iarba-Invitatie de participare | 16.07.2019 |>descarcă (0,50MB)
Servicii de decolmatare/vidanjare a sistemului de canalizare al Administratiei Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 23.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare materiale de construcții Invitatie de participare | 23.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare panouri de plasă zincată Invitatie de participare | 25.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de deratizare in incinta sediilor Administratiei Domeniului Public Sector 1 Invitatie de participare | 29.07.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare soft rezervare locuri de parcare Invitatie de participare | 02.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare materiale de productie Invitatie de participare | 05.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare produse de birotica si papetarie Invitatie de participare | 06.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrari de reparații pavaje- sediu sere – Invitatie de participare | 08.08.2019 | descarcă
Furnizare stalpi Invitatie de participare | 14.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Furnizare mobilier de birou Invitatie de participare | 14.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Lucrari de avizare/autorizarea constructiei si montare a statiilor de incarcare electrica pentru autovehicule Invitatie de participare | 19.08.2019 |>descarcă (0,50MB)
Furnizare software achizitii publice Invitatie de participare | 21.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrari de imbunatatirea a capacitatii portante cat si a suprafetei de rulare a strazilor cu suprastructura din material granular necoeziv sectoare de test Invitatie de participare | 21.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Servicii de cartografiere locuri de parcare Invitatie de participare | 22.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Servicii de igienizare spatii pentru caini Invitatie de participare | 22.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparatii clădire brigada 2 Parc Bazilescu Invitatie de participare | 22.08.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de vopsire elemente de gard Invitatie de participare | 26.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații pasaj pietonal Grivița Invitatie de participare | 26.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Furnizare si montaj indicatoare rutiere de parcari resedinta cu stalpi de sutinere Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Lucrări de marcare și stergere marcaj rutier convențional pentru parcări de reședință si parcari de reședință dizabilitati Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații bănci Invitatie de participare | 28.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Băneasa Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Strada Pajurei 11-13 Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Bucureștii Noi-Masca Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Elena Văcărescu 21 Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Aleea Av. Stâlpeanu Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Venus Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Str. Adalin x Str. Afânata Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Griviței nr. 228 Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Chitila Triaj- Str. Teodor Neagoe Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Smaranda Brăescu nr 11 Invitatie de participare | 27.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Chișcani Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Subcetate nr. 72 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Bd. Ion Mihalache 166 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Griviței nr. 212 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Piața Romană Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Dimitrie Golescu nr. 17-19 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Bucureștii Noi – Secția 5 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Plevnei nr. 11 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Măguricea nr.20 Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Str. Atena x Str. Ankara Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Piață Pajura Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Teodor Neagoe Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Teofana Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Petrila Invitatie de participare | 29.08.2019 |descarcă (0,50MB)
Furnizare ghivece stradale Invitatie de participare | 03.09.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție liucrări pentru resistematizare loc de joacă – Cantilli Invitatie de participare | 12.09.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Cluj Invitatie de participare | 12.09.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache 331 Invitatie de participare | 12.09.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă -Topraisar Invitatie de participare | 12.09.2019 |descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Gârlei Invitatie de participare | 12.09.2019 | >descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Perla Invitatie de participare | 12.09.2019 | >descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Vornicești x Apicultori Invitatie de participare | 12.09.2019 | >descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache 172 Invitatie de participare | 12.09.2019 |>descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache 150 Invitatie de participare | 12.09.2019 |>descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Luigi Cazzavilan Invitatie de participare | 12.09.2019 |>descarcă (0,50MB)
Furnizare zeolit Invitatie de participare | 03.10.2019 |>descarcă (0,50MB)
Servicii de organizare eveniment “Noaptea armeneasca” Invitatie de participare | 10.10.2019 |”>descarcă (2MB)
Lucrări de reparații pardoseală Hala E16 Invitatie de participare | 17.10.2019 |>descarcă (0,50MB)
Lucrări de întreținere curentă și îmbunătățire a capacității portante cât și a suprafeței platformei din spatele bloc D13 si vila 22 Băiculești Invitatie de participare | 17.10.2019 |>descarcă (0,14MB)
Lucrări de montare gard de țeavă cu bile Invitatie de participare | 24.10.2019 |>descarcă (0,50MB)
Furnizare si montaj Sistem supraveghere anti incendiu Invitatie de participare | 05.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de schimbare tablouri electrice la sediul ADP Sector 1 si Lucrări de împământare panouri electrice in parcuri Invitatie de participare | 06.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare si montaj rastele biciclete Invitatie de participare | 12.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache nr. 70 Invitatie de participare | 12.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de „ Extindere sistem de supraveghere video metropolitan și centru de comandă ADP Sector 1” Invitatie de participare | 13.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări reparații bănci Invitatie de participare | 19.11.2019 | descarcă (0,50MB)
Servicii de închiriere ghirlande luminoase Invitatie de participare | 02.12.2019 >descarcă (0,50MB)
Servicii de închiriere și montare structuri cu tematica sărbătorilor de iarnă Invitatie de participare | 02.12.2019 >descarcă (0,50MB)
Servicii de închiriere ornamente Invitatie de participare | 02.12.2019 >descarcă (0,50MB)
Lucrări de montare gard de țeavă cu bile Invitatie de participare | 02.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Lucrări reparații Modul administrativ Parc Bazilescu Invitatie de participare | 03.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Servicii de producție de filme de informare –”Platformă informativă de prezentare a parcurilor administrate de ADP Sector 1”Invitatie de participare | 02.12.2019 |descarcă (0,50MB)
Servicii de producție de filme publicitare Invitatie de participare | 02.12.2019 |descarcă (0,50MB)
Servicii de elaborare studiu de fezabilitate spațiu multifuncțional VeloPark Invitatie de participare | 04.12.2019 | descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații alei Parc Bazilescu Invitatie de participare | 06.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații strazi Invitatie de participare | 06.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații trotuare Invitatie de participare | 06.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Lucrări de demontare stalpi de delimitare Invitatie de participare | 06.12.2019 | >descarcă (0,50MB)
Lucrări de reparații pentru sistemul de canalizare Expozitiei nr.1 (cap tramvai 41) Invitatie de participare | 06.12.2019 | descarcă (0,50MB)
Furnizare placute de informare Invitatie de participare | 12.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Servicii de montare și demontare instalații electrice Invitatie de participare | 12.12.2019 |>descarcă (0,50MB)
Furnizare anvelope Invitatie de participare | 12.12.2019 |>descarcă (0,50MB)

Achiziții încheiate 2018
———————
Servicii de pază şi supraveghere – Invitație de participare | 19.11.2018 | descarcă (0,42MB)
Furnizare unelte – Invitatie depunere oferta | 05.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Furnizare decorațiuni luminoase – Invitatie depunere oferta | 05.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Furnizare stații de încărcare autovehicule electrice tip AC – Invitatie depunere oferta | 05.12.2018 | descarcă (0,63MB)
Servicii privind curațarea prin îndepartarea nămolului din rețeaua de canalizare – Invitatie depunere oferta | 10.12.2018 | descarcă (0,38MB)
Furnizare instalații luminoase – Invitatie depunere oferta | 11.12.2018 | descarcă (0,53MB)
Furnizare motopompă – Invitatie depunere oferta | 11.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Servicii de denisipare puțuri -Invitatie depunere oferta | 12.12.2018 | descarcă (0,37MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Căpâlna – Invitatie de participare | 13.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Dinicu Golescu – Invitatie de participare | 13.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Feroviarilor – Invitatie de participare | 13.12.2018 | descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache 70 – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache nr.158 – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Lisabona – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Teofana – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Petrila – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Veronica Micle – Invitatie de participare | 13.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Furnizare și montare corpuri de iluminat festiv – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,05MB)
!!! PRELUNGIRE TERMEN DE DEPUNERE OFERTE PENTRU INVITAȚIILE DE PARTICIPARE PUBLICATE ÎN DATA DE 14.12.2018 |
descarcă (0,04MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Amman – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Dorobanți și Ștefan cel Mare – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Griviței nr. 224 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ficusului – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Ion Mihalache nr. 84-92 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Prunaru – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Smaranda Brăescu nr. 45 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Smaranda Brăescu nr. 51 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Someșul Rece nr. 33 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Cotnari – intr. Tribunei – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Griviței nr. 230-232 – Invitatie de participare | 14.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Aviator Popișteanu – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Barbu Ștefănescu Delavrancea – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Griviței x Pandele Tărușanu – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Calea Griviței nr.188 – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Harghita x Acetilenei – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Pajura nr. 4 – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Automatica – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Cireșoaia – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Eva – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Parc Izbiceni – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Piața Amzei – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Pieței x Lăstărișului – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Someșul Rece cu Baru Mare – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Teodor Neagoe – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Tonitza – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Proiectare și execuție lucrări pentru resistematizare loc de joacă – Vasile Pârvan – Invitatie de participare | 17.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Servicii de montare și demontare instalații electrice – Invitatie de participare | 18.12.2018 |
descarcă (0,50MB)
Execuție lucrări de reparații acoperișuri clădiri – Invitatie de participare | 20.12.2018 |
descarcă (0,50MB)

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

Alege Alege

ACTUALI
Angajați

Alege Alege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate

Certificate

ISO


Vezi mai mult

ISO – 18791 C

ISO – 18791 M

Documente

Mediu


Vezi mai mult

Declaratia de Politica

Obiective generale calitate-mediu

×