Despre ADP

Menținem frumusețea domeniului public din Sectorul 1!

Scopul Administrației Domeniului Public Sector 1 este să răspundă nevoilor comunității locale în ceea ce privește buna organizare a domeniului public de pe raza Sectorului 1. De la întreținerea străzilor și căilor de acces, amenajarea și întreținerea spațiilor verzi, a parcurilor, terenurilor de sport și locurilor de agrement publice, organizarea circulației pietonale și rutiere, curățarea spațiilor de joacă sau toaletarea vegetației, realizăm o gamă variată de lucrări în funcție de solicitările primite. De asemenea, ne implicăm și în sprijinirea și organizarea de evenimente cu caracter cultural, economic, agro-alimentar, pe raza administrativ-teritorială a Sectorului 1.

 

Conducere

Dumitra MATEI

Director General

Sorina OANCEA

Director Adjunct

Legi


Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

HCGMB 61/2009 – privind modificarea articolului 9 din anexa nr. 3 a Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București, aprobată prin HCGMB 1242008

HCGMB 95/2018 – privind aprobarea regulamentului serviciului public de administrare a parcajelor apartinând domeniului public și privat al Municipiului București

HCGMB 124/2008 – privind aprobarea Strategiei de parcare pe teritoriul Municipiului București

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.18791 C

Certificat nr.18791 M

Biroul

Drumuri Semnalizare Rutieră


Vezi mai mult

Evidenţa străzilor din Sectorul 1

Legea 50/1991 privind Autorizarea executării lucrărilor de construcții

HCGMB 254/2008 privind Administrarea rețelei stradale principale

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

HCGMB 220/2018 privind Execuția lucrărilor de infrastructură

Solutionarea Petitiilor


Vezi mai mult

OG 27/2002 privind Reglementarea activității de soluționare a petițiilor

Legea 233/2002 pentru Aprobare OG 27/2002

Legea 544/2001 privind Organizarea și asigurarea accesului la informațiile de interes public

Solicitare informatii de interes public- Legea 544/2001

Reclamatie Administrativă pe Legea 544/2001

Reclamatie administrativa răspuns negativ pe Legea 544/2001

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Legea 24/2007 privind Reglementarea și administrarea spațiilor verzi din intravilanul localităților

HCGMB 304/2009 Anexa 1 privind Normele de protecție a spațiilor verzi pe teritoriul Muncipiului București

HCGMB 120/2010 privind aprobarea Normelor de salubrizare și igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 1 privind Normele de salubrizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Anexa 2 privind Normele de igienizare ale Municipiului București

HCGMB 120/2010 Notă pentru îndreptarea erorii materiale

Legea 47/2012 pentru Modificarea și completarea Legii 24/2007

Decizie Directia de Mediu privind defrisarea și toaletarea arborilor

Transparența


3 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (0.26MB) – rezultate proba scrisa (2,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)
1 post temporar vacant | detalii (5,0MB) – rezultate selectie dosare (0.87MB) – rezultate proba scrisa (1,00MB) – rezultate proba interviu (1,00MB) – rezultate finale (1,00MB)

7 posturi vacante | detalii (2,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate selectie dosare (2,00MB), rezultate finale (1,00MB), rezultate finale (1,00MB)
6 posturi vacante | detalii (8,0MB) – rezultate selectie dosare (1,00MB), rezultate proba scrisa (1,00MB), rezultate finale (2,00MB)
2 posturi vacante | detalii (4,5MB) – rezultate selectie dosare (2,54MB), rezultate proba scrisa (1,50MB), rezultate interviu (1,32MB), rezultate finale (1,45MB)

Anunt conditii de participare la examen de promovare, in grad/trepta: detalii (1,0MB), centralizator final (1,00MB)
————
HOTĂRÂRE privind aprobarea Statutului de Funcții al ADP Sector 1 din 27.08.2020 | detalii (0,5MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 30.09.2019 | detalii (1,4MB)
Transparența veniturilor salariale potrivit art. 33 din Legea nr. 153/2017 din 24.10.2017 | detalii (0,5MB)
Contract colectiv de munca – conditiile de munca din institutie | detalii (6,0MB)
Regulament de ordine interioara | detalii (6,6MB)

Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2016 | 10 documente | arhiva (12,6MB)
Buget 08.09.2016 | 6 documente | arhiva (1,65MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2016 | 10 documente | arhiva (2,34MB)
Buget 25.04.2016 | 6 documente | arhiva (1,76MB)
Buget 31.03.2016 | 6 documente | arhiva (1,70MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2016 | 10 documente | arhiva (2,25MB)
Buget 05.02.2016 | 6 documente | arhiva (1,71MB)
Situatie financiara anuala 31.12.2015 | 14 documente | arhiva (3,00MB)
Buget 17.12.2015 | 6 documente | arhiva (1,44MB)
Situatie financiara trimestrul III – 30.09.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul II – 30.06.2015 | 10 documente | arhiva (0,9MB)
Situatie financiara trimestrul I – 31.03.2015 | 10 documente | arhiva (0,8MB)

Contracte încheiate în anul 2021

1/11.01.2021 | SC IRIDEX GROUP IMPORT EXPORT SRL | Servicii de depozitare deșeuri | 20,000.00 lei fără TVA | Valabilitate 31.03.2021 descarcă
2/12.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 772,907.41 lei fără TVA | 30.04.2021 descarcă
3/13.01.2021 | SC OZONE SRL | Servicii de întreținere spații verzi | 134,060.90 lei fără TVA | 13.03.2021 descarcă
4/15.01.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Servicii de defrișare și toaletare arbori LOT 2 (Subsecvent la Acordul Cadru 161/28.07.2020) | 1,043,471.09 lei fără TVA | 30.04.2021 descarcă + Adițional 1 /31.03.2021 descarcă
5/12.03.2021 | SC OZONE SRL | Servicii de salubritate a spațiilor verzi | 124,395.00 lei fără TVA | 11.03.2021 descarcă
6/31.03.2021 | WOLTERS KLUWER ROMANIA | Servicii legislative | 1,752.00 lei fără TVA | 30.06.2021 descarcă
7/31.03.2021 | AS AMAZON UNIQUE GARDEN & MAXI DESIGN | Amenajare și întreținere locuri de joacă și spații pentru câini LOT 1 (Subsecvent la Acordul Cadru 160/28.07.2020) | 252,575.21 lei fără TVA | 30.04.2021 descarcă
8/16.04.2021 | SC SMART TOTAL SRL | Lucrări de îndepărtare a vegetației | 447,141.73 lei fără TVA | 16.05.2021 descarcă
9/16.04.2021 | SC MAXI DESIGN CONSTRUCT SRL | Servicii de întreținere parcuri | 133,858.82 lei fără TVA | 17.05.2021 descarcă


Ofertă programe de perfecţionare pentru administraţia publică în mediul on-line webinar gratuit – descarca (2,6MB)

2020

  • Buletin informativ (9,00MB)
  • Raport de activitate (4,00MB)
  • Raport de evaluare a implementarii legii 544/2021 (6,00MB)
    • Decizie costul serviciului de copiere (5,00MB)

 

Declarații de avere

Pentru a asigura transparența în exercitarea funcțiilor publice, persoanele cu funcții de conducere și control precum și funcționarii publici au obligația declarării averii și a intereselor. Folosiți formularul de mai jos pentru a selecta și vizualiza declarațiile de avere ale foștilor și actualilor angajați A.D.P. Sector 1.

Alege între:

AlegeAlege

ACTUALI
Angajați

AlegeAlege

FOȘTI
Angajați

Căuta după nume:

Rezultate

Certificate

ISO


Vezi mai mult

Certificat nr.18791 C

Certificat nr.18791 M

Documente

Mediu


Vezi mai mult

Declaratia de Politica

Obiective generale calitate-mediu

×