Implică-te pentru sectorul tău!

Voluntar în cadrul Administratiei Domeniului Public Sector 1 al Municipiului București

Anunțuri:

Despre:

Regulament si formulare de participare

 

Consiliul Local al Sectorului 1 a aprobat, în ședința din 4 decembrie 2020, Regulamentul de organizare și funcționare a activităților de voluntariat (Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 1 nr. 292/04.12.2020).

Activitățile de voluntariat vor fi stabilite periodic în urma solicitărilor fundamentate ale compartimentelor funcționale din cadrul Organizațiilor Gazdă și postate pe site-ul https://adp-sector1.ro la rubrica „Program voluntariat => Anunturi active”.

Consulta Regulamentul Programului aici.

Care este obiectivul programului de voluntariat?
Creșterea coeziunii comunității locale și realizarea unei colecții de sinergii care să contribuie la un Sector mai bun. Voluntarii vor avea oportunitatea să participe la activități de interes public și să contribuie în mod activ la dezvoltarea comunității Sectorului 1.

Care sunt organizațiile gazdă?
• Aparatul de specialitate al Primarului Sectorului 1 al Municipiului București;
• Administrația Domeniului Public Sector 1;
• Poliția Locală Sector 1;
• Direcția de Utilități Publice, Salubrizare și Protecția Mediului Sector 1;
• Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Sector 1.

Care sunt domeniile de desfășurare a activităților de voluntariat?
• Asistență Socială;
• Protecția Mediului;
• Educație și cercetare;
• Artă, Cultură, Sport și Recreere;
• Sănătate;
• Dezvoltare comunitară și socială, activism civic;
• Drepturile Omului;
• Ajutor umanitar;
• Religie/Culte.

Cât durează activitatea de voluntariat?
Durata programului de voluntariat va fi stabilită pentru fiecare activitate în parte și comunicată în cadrul anunțului public (la rubrica Program Voluntariat => Anunțuri active de pe site-ul adp-sector1.ro).

Unde se desfășoară activitatea de voluntariat?
Programul se desfășoară la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 1 din Bl. Poligrafiei nr. 4 sau, în funcție de specificul activității, remote (de acasă) sau pe teren (pe raza Sectorului 1).

Cine se poate înscrie?
Candidaţii interesați de programul de voluntariat trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:
(a) Să aibă vârsta legală de 18 ani;
(b) Să cunoască limba română scris și vorbit (în cazul cetățenilor străini, organizația gazdă poate să-i pună acestuia la dispoziție un interpret);
(c) Să aibă capacitatea deplină de exercițiu;
(d) Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare activităților de voluntariat propuse de organizația gazdă/starea de sănătate se probează cu adeverință medicală eliberată de medicul de familie sau de către unități sanitare abilitate;
(e) Să nu aibă antecedente penale care să să-i facă incompatibili cu activitatea de voluntariat desfășurată și să nu fi fost condamanat pentru săvârșirea unor infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorității, de fals ori a unor fapte de corupție, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea (declarație pe propria răspundere);
(f) Să nu fi desfășurat activitate de poliție politică, așa cum este definită prin lege (declarație pe propria răspundere).

NOTĂ
În funcție de specificul activității, pot fi adăugate și alte cerințe suplimentare.

Care sunt etapele activității de voluntariat?
• Anunț public privind selecția și recrutarea voluntarilor în vederea desfășurării unor activități de interes public;
• Cerere înscriere (conform Anexei din HCL 292/2020);
• Interviu/ probă de lucru (în funcție de specificul activității);
• Selecția în funcție de abilități, competențe și caracteristici ale postului;
• Aprobarea cererii și stabilirea perioadei de voluntariat;
• Desfășurarea activității în baza contractului de voluntariat încheiat (la solicitarea voluntarului, se poate încheia un contract de asigurare împotriva riscurilor de accident și de boală sau a altor riscuri ce decurg din natura activității);
• La finalizarea perioadei de voluntariat, Sectorul 1 al Municipiului București va elibera voluntarului certificatul nominal care atestă calitatea de voluntar (la solicitarea voluntarului, organizația gazdă poate întocmi o scrisoare de recomandare care să ateste participarea acestuia și abilitățile deprinse în cadrul programului).

Cum mă pot înscrie?
Activitățile de voluntariat vor fi stabilite periodic în urma solicitărilor fundamentate ale compartimentelor funcționale din cadrul Organizațiilor Gazdă și postate pe site-ul https://adp-sector1.ro la rubrica „Program voluntariat” => Anunțuri active.
Înscrierea în cadrul unei activități specifice se va face prin transmiterea următoarelor documente în format electronic pe adresa de secretariat@adp-sector1.ro.
1. Cererea de înscriere completată (descarcă cerere de înscriere aici);
2. Copia actului de identitate în termen de valabilitate;
3. Cazier judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale (descarcă model declarație aici);
4. Declarație pe propria răspundere că nu a fost lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică (descarcă model declarație aici);
5. CV actualizat (de preferat în format EUROPASS);
6. Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal (descarcă declarația aici)
7. Copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului.
8. Adeverinţa medicală eliberată de medicul de familie din care să reiasă că este apt de muncă/ clinic sănătos.

Copiile documentelor de mai sus vor fi transmise în format electronic pe adresa de email secretariat@adp-sector1.ro, în format JPG sau PDF, într-un singur mesaj, iar la subiectul mesajului se va scrie rolul pentru care candidați și numele dvs.

* În vederea completării Declarației de consimțământ, vă rugăm să consultați Nota de informare privind conformare cu GDPR (vezi aici).

Ce urmează după ce mă înscriu în cadrul programului de voluntariat?
După împlinirea termenului-limită (stabilită pentru fiecare activitate în parte), urmează o etapă de evaluare a candidaturilor, iar apoi solicitantul este înștiințat dacă aplicația sa a fost admisă în etapa următoare a procesului de selecție.
Odată realizată această evaluare, urmează etapa următoare a selecției, ce constă într-un interviu ce poate fi susținut fie la sediul Administratiei Domeniului Public Sector 1, fie online.

Cine face selecția voluntarilor?
Selecția voluntarilor va fi realizată de către o comisie constituită prin decizia directorului general.

Voi fi notificat și dacă voi fi respins?
Da, toate persoanele care s-au înscris vor primi un răspuns cu privire la rezultatul candidaturilor lor.

Voluntarii sunt plătiți?
Nu, pentru activitățile desfășurate în cadrul programului, voluntarul nu este remunerat.

Care este programul de lucru?
Programul de lucru va fi stabilit de comun acord în funcție de specificul și complexitatea activității.

Alte întrebări?
Pentru orice nelămurire, ne puteți contacta la adresa de email secretariat@adp-sector1.ro

Descarcă Regulament program voluntariat

Descarcă Cerere înscriere voluntariat

Descarcă Declarația de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

Descarcă Nota de informare privind conformarea GDPR

×