Descărcare formulare și documente informative

Am creat această pagină cu rol informativ pentru a vă oferi acces la o serie de informații, regulamente și formulare cu privire la diferite servicii și activități desfășurate de A.D.P. Sector 1.

Vă invităm să alegeți serviciul sau compartimentul care vă interesează și să descărcați documentele de care aveți nevoie în format pdf.

 

Biroul

Drumuri Semnalizare-Rutieră


Vezi mai mult

CERERE montare indicatoare rutiere

CERERE limitatoare de viteză din mixtură asfaltică

CERERE marcaj rutier

CERERE montare stâlpi delimitare acces pietonal

Biroul

Control, Inspecție, Avize


Vezi mai mult

H.C.G.M.B. nr.108/2023 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București – anul 2024

H.C.G.M.B 275/2020- privind aprobarea ”Normelor pentru avizarea, autorizarea, coordonarea și execuția lucrărilor de infrastructură tehnico-edilitară și stradală de pe teritoriul Municipiului București, Anexa 7

Documente necesare eliberare aviz traseu

Documente necesare predare de amplasament

Documente necesare recepție preliminară + finală

Documente necesare pentru eliberare acord de principiu, conform certificatelor de urbanism sau autorizațiilor de construire

Documente necesare contract/acord ocupare temporară a domeniului public

CERERE acord principiu conform cu autorizațiile de construire sau a certificatului de urbanism

CERERE pentru obținere acord de execuție branșament/racord

CERERE aviz traseu și vizare grafic de execuție PF

CERERE aviz traseu și vizare grafic de execuție PJ

Comunicare privind începerea execuției lucrărilor

CERERE ocupare domeniul public

CERERE predare amplasament PJ

CERERE recepție preliminară PJ

Biroul

Parcări Publice


Vezi mai mult

H.C.G.M.B. nr.108.2023 – privind stabilirea nivelurilor impozitelor și taxelor locale în Municipiul București

Zonare Fiscala Sector 1

2023 REGULAMENT PARCARI DE REȘEDINȚĂ ADP S1

[SPECIMEN] 2023 Contract parcare

[SPECIMEN] 2023 Contract parcare persoane cu dizabilitati

Informare cu privire la situația 𝐏𝐫𝐨𝐠𝐫𝐚𝐦𝐮𝐥𝐮𝐢 𝐏𝐢𝐥𝐨𝐭 𝐝𝐢𝐧 𝐳𝐨𝐧𝐚 Bucureștii Noi – Chitila!

Serviciul

Mecanizare


Vezi mai mult

Hotărârea Consiliului Local nr. 135/2021 – privind ridicarea, transportul, depozitarea și restituirea vehiculelor staționate neregulamentar pe domeniul public sau în alte locuri decât drumul public

Cerere montare bănci

Cerere montare coșuri de gunoi

Serviciul

Spații Verzi


Vezi mai mult

Cerere material lemnos

Cerere toaletare-defrișare arbori

×