POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

UTILIZARE PAGINA WEB

www.adp-sector1.ro

 INTRODUCERE:

Administratia Domeniului Public Sector 1, cu sediul in Bulevardul Poligrafiei nr. 4 (denumit in continuare “Operatorul” sau “ADPS1”), in calitate de Administrator al website-ului https://adp-sector1.ro (denumit in continuare „Site-ul”) se angajeaza sa respecte viata privata a Utilizatorilor Site-ului (incluzand, dar fara a ne limita la persoanele fizice care viziteaza Site-ul, persoanele fizice care isi creaza cont de utilizator pe Site, solicitantii unor servicii – prin intermediul Site-ului ) aflat in administrarea sa.

Prezenta politica de confidentialitate are la baza si se completeaza cu prevederile Regulamentului nr. 679/2016 privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu carcater personal si privind libera circulatie a acestor date (denumit in continuare “Regulamentul General de Protectie a Datelor” sau “Regulamentul”) si Legea nr. 190/2018 privind măsuri de punere în aplicare a Regulamentului (UE) 2016/679 al Parlamentului European și al Consiliului din 27 aprilie 2016 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date și de abrogare a Directivei 95/46/CE.

Aceasta politica de confidentialitate descrie modul in care Operatorul colecteaza, prelucreaza, transfera si protejeaza datele cu caracter personal ale Utilizatorilor Site-ului pe care acestia le furnizeaza atunci cand utilizeaza serviciile Site-ului (denumite in continuare “Serviciile”). Serviciile pe care Utilizatorul le poate accesa prin intermediul Site-ului sunt individualizate si descrise in sectiunea Demersuri.

Politica de confidentialitate face parte integranta din Termenii si conditiile site-ului Termeni si conditii.

RESPONSABILUL CU PROTECTIA DATELOR

Operatorul a desemnat un responsabil cu protectia datelor care poate fi contactat pentru orice intrebari si nelamuriri privind prelucrarea datelor cu caracter personal la urmatoarea adresa de e-mail dpo@adp-sector1.ro.

DATELE PERSONALE PRELUCRATE

In general, ADPS1 colecteaza datele cu caracter personal direct de la Utilizator, astfel incat Utilizatorul detine controlul asupra tipului de informatie pe care o ofera. Cu titlul de exemplu, sunt furnizate informatii de la Utilizator astfel:

1 Crearea contului de utilizator La crearea contului de utilizator ADPS1 va prelucra urmatoarele date cu caracter personal: adresa de e-mail. Contul de utilizator va fi creat cu respectarea regulii “autentificare in doi pasi” pentru a se asigura ca adresa de e-mail este corect introdusa si pentru a evita eventuale incidente de securitate. Utilizatorul are optiunea sa completeze sectiunea “Profil contribuabil”, sens in care ADPS1 va prelucra oricare sau toate datele precum: nume, prenume, serie si numar Carte Identitate, CNP, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala.
2 Acesarea Serviciilor: Pentru accesul la Serviciile oferite si pentru o buna executie a acestora este necesara prelucrarea de catre Operator a urmatoarelor date cu caracter personal ale Utilizatorilor: nume, prenume, serie si numar act de identitate, CNP, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, nume de utilizator, locatia, adresa IP.
3 Executarea Serviciilor In anumite situatii, in functie de Serviciul accesat, exista posibilitatea ca Operatorul sa solicite comunicarea unor date personale suplimentare prin conditionarea executarii Serviciului de depunerea unei cereri sau comunicarea unei copii a actului de identitate sau alte documente. In aceasta etapa, Operatorul va prelucra oricare dintre urmatoarele categorii de date cu caracter personal: nume, prenume, serie si numar act de identitate , CNP, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, nume de utilizator, locatia, adresa IP.
4 Solutionarea solicitarilor, sesizarilor, reclamatiilor primite online Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de resedinta, precum si orice alte date relevante.
5 Solicitare si programare audienta ADPS1 Datele cu caracter personal care vor fi prelucrate sunt: numele si prenumele, numarul de telefon, adresa de email, adresa de domiciliu, adresa de resedinta, precum si orice alte date relevante.
6 Corespondenta In anumite situatii ADPS1 va prelucra informatii precum: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, adresa postala pentru a comunica informari legate de prestarea si executarea Serviciilor sau comunicarea unor documente contractuale.

Datele cu caracter personal mentionate la punctele 1-7 de mai sus vor fi denumite in continuare, generic “Datele personale”.

 

SCOPURILE SI TEMEIURILE PRELUCRARII DATELOR PERSONALE

Operatorul prelucrareaza Datele personale in urmatoarele scopuri:

1 Crearea contului de utilizator In vederea crearii contului de utilizator ADPS1 va prelucra Datele personale in baza consimtamantului Utilizatorului si in temeiul executarii unui contract (in functie de natura Serviciului), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit. a) si b) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul Utilizatorului de a ne furniza Datele personale va conduce la imposibilitatea crearii contului de utilizator.
2 Acesarea Serviciilor: Pentru accesul la Serviciile oferite ADPS1 prelucreaza Datele personale in baza unei obligatii legale, a interesului public precum si in temeiul executarii unui contract (in functie de natura Serviciului), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit b), c) si e) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea executarii Serviciului accesat.
3 Executarea Serviciilor Pentru executarea Serviciilor accesate de Utilizator, ADPS1 prelucreaza Datele personale in baza unei obligatii legale, a interesului public precum si in temeiul executarii unui contract (in functie de natura Serviciului), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit b), c) si e) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea executarii Serviciului accesat.
4 Solutionarea solicitarilor, sesizarilor, reclamatiilor primite online Prelucrarea datelor este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit Operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit. e) din Regulament.
5 Solicitare si programare audienta ADPS1 Prelucrarea datelor este necesara pentru indeplinirea unei sarcini care serveste unui interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit Operatorul, conform prevederilor art. 6, alin. 1, lit.e) din Regulament.
6 Corespondenta Pentru notificarea/comunicarea informatiilor/documentelor cu privire la executarea Serviciilor accesate de Utilizator ADPS1 prelucreaza Datele personale in baza consimtamantului, unei obligatii legale, a interesului public precum si in temeiul executarii unui contract (in functie de natura Serviciului), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit a), b), c) si e) din Regulamentul General de Protectie a Datelor.
7 Efectuarea operatiunilor de plata a taxelor aferente Serviciilor Pentru executarea Serviciilor, in anumite situatii, Utilizatorul va datora taxa aferenta Serviciului. In aceasta situatie ADPS1 prelucreaza Datele personale in baza unei obligatii legale, a interesului public precum si in temeiul executarii unui contract (in functie de natura Serviciului), in conformitate cu art. 6 alin. (1) lit b), c) si e) din Regulamentul General de Protectie a Datelor. Refuzul Utilizatorului de a furniza datele mai sus mentionate va conduce la imposibilitatea executarii Serviciului accesat.

 

DURATA DE STOCARE A DATELOR

In conformitate cu Nomenclatorul Arhivistic existent la nivelul Operatorului precum si cu prevederile legale in vigoare, Datele personale vor fi stocate dupa cum urmeaza:

1 Crearea contului de utilizator Datele personale vor fi stocate pe durata necesara administrarii contului de utilizator, pana la momentul in care Utilizatorul opteaza pentru stergerea acestuia, iar in situatia in care crearea contului a fost efectuata in temei contractual – pana la indeplinirea termenului de arhivare prevazut de lege.
2 Acesarea Serviciilor Datele personale vor fi stocate pe toata durata mentionata in obligatiile legale instituite in sarcina Operatorului.
3 Executarea Serviciilor Datele personale vor fi stocate pe toata durata mentionata in obligatiile legale instituite in sarcina Operatorului.
4 Solutionarea solicitarilor, sesizarilor, reclamatiilor primite online Datele personale vor fi stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.
5 Solicitare si programare audienta ADPS1 Datele personale vor fi stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.
6 Corespondenta Datele personale vor fi stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.
7 Efectuarea operatiunilor de plata a taxelor aferente Serviciilor Datele personale vor fi stocate pe toata durata mentionata in obligatiile legale instituite in sarcina Operatorului.

 

COMUNICAREA DATELE PERSONALE CATRE ALTE ENTITATI

ADPS1 va dezvalui Datele personale exclusiv in urmatoarele situatii:

  1. Atunci cand Utilizatorul isi exprima in mod expres acordul in acest sens;
  2. Atunci cand exista o obligatie legala in acest sens, catre urmatoarele categorii de destinatari: autoritati publice, auditori sau institutii competente in realizarea controalelor asupra Operatorului;
  3. Pentru indeplinirea Serviciilor, ADPS1 poate comunica anumite informatii catre furnizori externi sau subcontractori, insa in aceste situatii ADPS1 va asigura masuri organizatorice si tehnice de securitate adecvata pentru respectarea principiilor legate de prelucrare – in scopul reducerii la minim a datelor prelucrate si respective a principiului integritatii si confidentialitatii. De asemenea, ADPS1 va furniza partenerilor sai contractuali doar acele informatii absolut necesare executarii Serviciilor, care vor fi utilizate doar in limitele obligatiilor pe care si le-au asumat fata de ADPS1. Acesti parteneri pot avea calitatea de persoane imputernicite si/sau operatori de date independent. De asemenea, unii dintre parteneri sunt terte parti care nu intentioneaza sa prelucreze Datele personale, insa pot avea acces la acestea in indeplinirea sarcinilor sau interactiunilor lor cu ADPS1, cum ar fi societati care asigura mentenanta tehnica, auditori financiar sau juridici.
  4. ADPS1 depune toate eforturile necesare pentru a se asigura ca toate entitatile cu care colaboreaza prelucreaza Datele personale in conditii de siguranta si securitate.
  5. Atunci cand exista litigii si/sau alte reclamatii.

Suplimentar celor enuntate mai sus, ADPS1 va putea comunica Date personale unor terte parti in scopul imbunatatirii calitatii serviciilor publice pe care le ofera. Acesti terti au, la randul lor, obligatii similare cu ale Operatorului, in ceea ce priveste protectia datelor cu caracter personal. Printre tertele parti cu care ADPS1 colaboreaza in prezent si carora le sunt comunicate date cu caracter personal, mentionam:

  1. Directia Generala de Impozite si Taxe Locale a Sectorului 1;
  2. Registrul Auto Roman;

De asemenea, ADPS1 poate transmite Datele personale catre furnizori de servicii de analiza si de motoare de cautare pentru executarea serviciilor de intretinere a Site-ului.

 

TRANSFERUL DATELOR PERSONALE IN AFARA UNIUNII EUROPENE SI/SAU SPATIULUI ECONOMIC EUROPEAN

Inainte de a transfera Datele personale unui stat sau organizatii internationale din afara Uniunii Europene si/sau Spatiului Economic European, ADPS1 se va asigura de respectarea tuturor conditiilor impuse de Regulament, precum si de orice legislatie aplicabila protectiei datelor cu caracter personal.

 

DREPTURILE UTILIZATORILOR

In conformitate cu prevederile Regulamentului, Utilizatorii beneficiaza de urmatoarele drepturi in calitate de persoane vizate:

„Dreptul de acces la date” Utilizatorii au dreptul sa solicite o confirmare a prelucrarii Datelor personale si in caz afirmativ, acces la datele respective si la anumite informatii legate de acestea;
„Dreptul la rectificare” Utilizatorii au dreptul sa solicite rectificarea Datelor inexacte sau completarea acestora oricand;
„Dreptul la stergerea datelor (sau dreptul de a fi uitat)” Utilizatorii, in situatiile reglementate expres de lege (in special in cazul in care isi retrag consimtamantul sau in cazul in care se constata ca Datele personale au fost prelucrate ilegal), au dreptul de a obtine din partea Operatorului stergerea Datelor personale;
„Dreptul de a retrage consimtamantul” Utilizatorii au dreptul de a retrage, in orice moment, consimtamantul pentru prelucrarea Datelor personale, cu mentiunea ca prelucrarea Datelor personale anterior momentului retragerii consimtamantului ramane valabila;
„Dreptul la restrictionarea prelucrarii” Utilizatorii au dreptul sa solicite restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesta exactitatea Datelor personale, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
„Dreptul la portabilitatea datelor” Utilizatorii au dreptul sa solicite primirea, in anumite conditii, a Datelor personale pe care le-au furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
„Dreptul de a depune plangere” Utilizatorii au dreptul de a depune o plangere fata de modalitatea de prelucrare a Datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal;
„Dreptul la opozitie” Utilizatorul are dreptul de a se opune, din motive legate de situația particulară în care se află, prelucrării în temeiul articolului 6 alineatul (1) litera (e) sau (f) sau al articolului 6 alineatul (1) a Datelor personale care il privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziții. Operatorul nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepția cazului în care demonstrează că are motive legitime care justifică prelucrarea și care prevalează asupra intereselor, drepturilor și libertăților persoanei vizate sau că scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanță.

Pentru exercitarea oricaruia dintre drepturile mai sus enumerate, Utilizatorul poate opta pentru una dintre urmatoarele modalitati:

  1. Depunerea unei cereri scrise, datate si semnate la urmatoarea adresa postala: Bd. Poligrafiei nr. 4, Sector 1, București
  2. Prin transmiterea unei cereri la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@adp-sector1.ro.
  3. Telefonic la urmatorul numar de telefon 031 9440.

 

MASURI DE SECURITATE

ADPS1 va depune toate diligentele si va adopta toate masurile tehnice si organizatorice necesare protejarii Datelor personale impotriva pierderii, furtului, utilizarii necorespunzatoare, accesului neautorizat, dezvaluirii neautorizate, alterarii si distrugerii. In acest sens vom folosi metode precum criptarea, parolare si limitarea accesului la Datele personale.

De asemenea, ADPS1 va actualiza si testa periodic securitatea tehnologiilor pe care le utilizeaza. Totodata, va informa si instrui personalul sau in legatura cu importanta confidentialitatii si protectiei Datelor personale ale Utilizatorilor si va restrictiona accesul la acestea pentru angajatii care nu fost autorizati in acest sens.

 

PRELUCRAREA DATELOR COPIILOR SUB VARSTA DE 16 ANI

Toate activitatile de prelucrare prezentate in prezenta politica de confidentialitate vizeaza doar persoanele care au cel putin varsta de 16 ani. Utilizarea Datelor personale, precum si a rezultatelor prelucrarii acestora este strict interzisa cu privire la copiii care nu au implinit varsta de 16 ani, fara consimtamantul parintilor/reprezentantilor legali ai acestora.

 

MODIFICAREA POLITICII DE CONFIDENTIALITATE

ADPS1 isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa prezenta politica de confidentialitate in orice moment, din orice motiv, fara vreo notificare, alta decat publicarea politicii de confidentialitate astfel cum a fost modificata si/sau completata pe Site.

 

CONTACT

Pentru mai multe detalii, precum si pentru orice alte nelamuriri sau intrebari legate de prezenta politica de confidentialitate, Utilizatorii pot contacta Operatorul la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@adp-sector1.ro sau numar de telefon 031 9440.                 

 

×