NOTA INFORMARE PRIVIND PRELUCRAREA DATE CU CARACTER PERSONAL

Nota de informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal solicitantului, in vederea incheierii contractului de inchiriere loc de parcare publica de resedinta (denumita in continuare “Nota de informare”), emisa de:

Administratia Domeniului Public Sector 1 cu sediul in Bulevardul Poligrafiei nr. 4, in calitate de Operator date cu caracter personal, denumita in continuare “Operatorul” sau “ADPS1”,

 

Avand in vedere faptul ca:

 1. Solicitantul initiaza demersurile necesare in vederea incheierii unui contract de inchiriere loc de parcare publica de resedinta;
 2. Pentru a determina eligibilitatea solicitantului, in conformitate cu prevederile H.C.G.M.B. nr. 124/2008 modificata de H.C.G.M.B. nr. 61/2009, Operatorul este nevoit sa analizeze documente, precum: copie carte de identitate; copii documente de identificare vehicul, etc.;
 3. Prevederile Regulamentului (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date;
 4. Prevederile Politicii de confidentialitate utilizare pagina web disponibila la https://adp-sector1.ro/politica-de-confidentialitate/.

ADPS1 doreste sa stabileasca drepturile si obligatiile potentialilor parteneri contractuali, in conformitate cu cele amintite mai sus.

 

 1. Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal

Scopul prelucrarii datelor cu caracter personal este reprezentat de : (i) necesitatea indeplinirii obligatiilor de selectie ADPS1 pentru alocarea –  in regim de inchiriere – a locurilor de parcare publica de resedinta  (ii) incheierea contractului de inchiriere a locurilor de parcare publica de resedinta (iii) comunicarea facturilor, notificarilor, cererilor, contractului de inchiriere a locurilor de parcare publica de resedinta.

 

 1. Temeiul prelucrarii datelor cu caracter personal

Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc in temeiul executarii unui contract, in conformitate cu art. 6 alin. (1), lit. b) din Regulamentul (UE) 679/2016 al Parlamentului European si al Consiliului privind protectia persoanelor fizice in ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date.

 

 1. Categorii de date supuse prelucrarii

Datele care urmeaza a fi prelucrate de catre ADPS1 in scopurile mentionate sunt urmatoarele: nume, prenume, serie si numar act de identitate, CNP, adresa postala, adresa de e-mail, numar de telefon, informatii legate de proprietarul autovehiculului inscrise in documentele de identificare ale autovehiculului.

Oricare prelucrare suplimentara sau in alt scop va face obiectul unui acord separat de prelucrare a datelor, incheiat intre parti.

 

 1. Valabilitate

Datele personale vor fi stocate pe perioada necesara pentru indeplinirea scopurilor de prelucrare, cu respectarea in acelasi timp a cerintelor legale in vigoare.

 

 1. Accesibilitatea pentru prelucrarea datelor

Datele cu caracter personal nu pot deveni accesibile sau comunicate unor terte parti neautorizate sau puse la dispozitie spre utilizare intr-un alt mod. Prin urmare, ADPS1 va lua toate masurile tehnice si in special organizatorice necesare, in ceea ce priveste obligatiile asumate prin aceasta clauza prin:

 1. impiedicarea persoanele neautorizate sa obtina acces la sistemele de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 2. prevenirea utilizarii fara autorizatie a sistemelor de prelucrare a datelor cu caracter personal;
 3. asigurarea ca persoanele care au dreptul sa utilizeze un sistem de prelucrare a datelor au acces numai la datele la care au drept de acces si ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in cursul prelucrarii sau utilizarii si dupa stocare;
 4. asigurarea ca datele cu caracter personal nu pot fi citite, copiate, modificate sau eliminate fara autorizatie in timpul transmiterii electronice sau transportului si ca este posibil sa verifice si sa stabileasca catre care organisme se doreste sa se efectueze transferul datelor cu caracter personal prin mijloace de transmitere a datelor;
 5. asigurarea ca pot verifica si stabili de catre cine au fost introduse, modificate sau eliminate datele cu caracter personal in/din sistemele de prelucrare a datelor;
 6. asigurarea ca datele cu caracter personal sunt protejate de distrugere sau pierdere accidentala.

 

 1. Drepturile solicitantilor
„Dreptul de acces la date” Solicitantii au dreptul sa solicite o confirmare a prelucrarii datelor personale, si in caz afirmativ, acces la datele respective si la anumite informatii legate de acestea;
„Dreptul la rectificare” Solicitantii au dreptul sa solicite rectificarea datelelor inexacte sau completarea acestora oricand;
„Dreptul la restrictionarea prelucrarii” Solicitantii au dreptul sa solicite restrictionarea prelucrarii in cazul in care contesta exactitatea datelor, precum si in alte cazuri prevazute de lege;
„Dreptul la portabilitatea datelor” Solicitantii au dreptul sa solicite primirea, in anumite conditii, a dateleor personale pe care le-au furnizat, intr-un format care poate fi citit automat sau pot solicita ca respectivele date sa fie transmise altui operator;
„Dreptul de a depune plangere” Solicitantii au dreptul de a depune o plangere fata de modalitatea de prelucrare a datelor personale la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal
„Dreptul la opozitie” Solicitantii au dreptul de a se opune prelucrarii datelor in anumite cazuri, inclusiv crearii de profiluri (marketing direct, cercetare stiintifica, istorica sau statistica, interesul legitim al operatorului, interes public sau care rezulta din exercitarea autoritatii publice cu care este investit operatorul).

 

Pentru mai multe detalii, precum si pentru orice alte nelamuriri sau intrebari legate de activitatile de prelucrare a datelor cu caracter personal, solicitantii pot contacta Operatorul la urmatoarea adresa de e-mail: dpo@adp-sector1.ro sau numar de telefon 031.9440.                 

 

×