Solicitările pentru închirierea locurilor de parcare de reședință se pot transmite prin platforma https://parcari.adp-sector1.ro/
Documente necesare:
• copie act de identitate (buletin);
• copie viză de flotant (dacă este cazul);
• copie certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil;
• copie contract de leasing (dacă este cazul);
• copie contract de comodat (dacă este cazul);
• copie certificat de încadrare grad de handicap (dacă este cazul).
𝐈𝐌𝐏𝐎𝐑𝐓𝐀𝐍𝐓!
– Dacă în cursul anului 2021 ați depus o solicitare de închiriere loc de parcare de reședință, vă informăm că aceasta este luată în considerare și nu este necesar transmiterea altei solicitări
– Nu mai este nevoie de aprobarea asociației de proprietari.
Locurile de parcare de reședință disponibile se alocă prin închiriere, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor depuse la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 sau înregistrate în format electronic, în conformitate cu Regulamentul privind atribuirea locurilor de parcare de pe raza Sectorului 1 al Municipiului București și a H.C.G.M.B. nr. 124/2008, cu modificările și completările ulterioare prin H.C.G.M.B. nr.61/2009.
În perioada 𝟏 𝐚𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐞 – 𝟗 𝐦𝐚𝐢 – se vor centraliza cererile pentru ocuparea locurilor de parcare de reședință rămase disponibile spre închiriere.
În perioada 𝟏𝟎 𝐦𝐚𝐢 – 𝟑𝟏 𝐝𝐞𝐜𝐞𝐦𝐛𝐫𝐢𝐞 – locurile de parcare de reședință, pentru care nu se va mai exercita opțiunea de reînnoire a contractelor de închiriere, vor fi redistribuite în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor pentru anul în curs.
Totodată, în cazul în care, locatarii locurilor de parcare de reședință vor solicita rezilierea contractului de închiriere în parcajul de reședință la care sunt arondați sau condițiile de locațiune intră sub incidența de reziliere în conformitate cu clauzele contractuale și ale regulamentelor în vigoare, locul de parcare va fi atribuit următoarei persoane eligibile, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor transmise în format digital sau depuse fizic la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1.
Pentru locurile de parcare disponibile spre închiriere, se vor transmite notificări de operare în format digital sau de prezentare la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4, Sector 1, București, solicitanților care îndeplinesc condițiile de eligibilitate, în ordinea numerelor de înregistrare a cererilor.
De asemenea, la nivelul anului 2008, Consiliul General al Municipiului București a adoptat Hotărârea nr. 124 cu privire la strategia de parcare în Municipiul București și a Regulamentului privind regimul spațiilor de parcare de pe terenurile domeniului public sau privat ale Municipiului București modificată prin H.C.G.M.B. nr. 61/2009.
În acest sens se impune a vă indica faptul că, potrivit Art. 2 coroborat cu Art. 4 din Regulamentul spațiilor de parcare, Anexa 3, parte integrantă a H.C.G.M.B. nr. 124/2008, pe partea carosabilă a străzii și pe trotuar nu se pot închiria locuri de parcare de reședință.
✅Dintr-un total de 8977 de contracte de închiriere a unui loc de parcare de reședință încheiate în anul 2020, până în data de 31 martie au fost reînnoite un număr de 8617 de contracte.
Pentru prevenirea și limitarea îmbolnăvirilor cu Coronavirus (COVID-19), vă rugăm să transmiteți solicitările prin platforma https://parcari.adp-sector1.ro/
×