Prin adresa cu nr.2950/21.04.2021 Direcția de Mediu din cadrul Primăriei Municipiului București ne comunică că începând cu data prezentei, prevederile avizului general cu nr.8080/28.09.2020 își încetează aplicabilitatea.
În sensul celor de mai sus, în perioada aprilie/mai -septembrie 2021, instituția noastră va aplica următoarele lucrări de întreținere a materialului dendrologic situat pe spațiile verzi aflate în administrare, constând în:

– eliminarea ramurilor uscate aflate în coronamente și/sau la baza acestora (ce sunt vizibile numai în perioada de vegetație);
– eliminarea ramurilor frânte sau fisurate în urma fenomenelor meteorologice extreme și/sau rămase atârnate în ramurile coronamentelor.
×