Redistribuirea prin închiriere a locurilor de parcare de reședință necontractate se face digital prin accesarea Sistemului Informatic pentru Parcările de Reședință (SIPR) pus la dispoziția cetățenilor de Administrația Domeniului Public Sector 1 la adresa electronică https://parcari.adp-sector1.ro/ .
Solicitanții ale căror cereri au fost validate în SIPR (care au fost însoțite de documentația solicitată, respectiv Carte de Identitate (buletin), certificat de înmatriculare al autoturismului cu ITP valabil (talon), contract de comodat sau împuternicire pentru utilizarea autoturismului, contract de leasing, viză de flotant, certificat de încadrare grad de handicap – după caz) și le-au fost desemnate locurile de parcare de reședință în ordinea numerelor de înregistrare, vor putea iniția procedura de închiriere prin contract a unui loc de parcare de reședință.
📌În vederea îndeplinirii procedurilor de contractare, solicitanții primesc prin metoda de comunicare agreată (e-mail sau SMS) o notificare prin care sunt informați cu privire la disponibilitatea locului de parcare de reședință din proximitatea imobilului pentru care trebuie să facă opțiunea de închiriere prin contract, urmând instrucțiunile din platforma online.
Termenul de acceptare, respectiv introducerea documentelor solicitate, este de 5 zile lucrătoare.
Dacă se depășește acest termen, solicitarea se consideră refuzată și locul de parcare de reședință desemnat va fi redirecționat către următorul solicitant din lista de așteptare!
📌După acceptarea de către solicitant a locului de parcare de reședință, se vor introduce documentele solicitate în platformă și vor fi verificate și validate de un operator din cadrul Biroului Parcări Publice. În cazul în care au fost îndeplinite toate criteriile de eligibilitate, solicitantul va primi un link cu instrucțiuni de plată online. După confirmarea operațiunii de plată, contractul de închiriere loc parcare va fi transmis prin poșta electronică (e-mail) a solicitantului.
Termenul de plată pentru închirierea locului de parcare de reședință este de 5 zile lucrătoare. !!Dacă se depășește acest termen, locul de parcare de reședință desemnat va fi redirecționat către următorul solicitant din lista de așteptare!
📍Solicitanții care au ales să primească notificarea prin SMS, vor putea efectua procedurile de contractare și la sediul Administrației Domeniului Public Sector 1 din B-dul Poligrafiei nr.4 – Biroul Parcări Publice.
!!Taxa în valoare de 83,95 lei/loc/autoturism/An.
Având în vedere nevoia de optimizare a gradului de ocupare a locurilor de parcare de reședință și a satisfacerii cererilor de închiriere loc de parcare pentru persoanele ale căror adrese de reședință se află într-un perimetru ce depășește distanța de 30 m, vă informăm că locurile de parcare de reședință ramase disponibile la finalizarea listei de asteptare, se vor redistribui astfel:
– în perioada 10 iunie-10 iulie pentru proximitatea de 100m față de adresa de reședință
– în perioada 10 iulie-30 noiembrie pentru proximitatea de 200m față de adresa de reședință.
Instituția noastră are ca principale obiective reamenajarea, îngrijirea și extinderea parcurilor, a spațiilor verzi și a locurilor de joacă pentru copii, identificarea și crearea de noi locuri de parcare și resistematizarea celor existente, în scopul îmbunătățirii calității mediului și diminuării efectelor nocive ale emisiilor de carbon.
Astfel, instituția noastră se află în proces de identificare de spații/terenuri ce pot fi transformate în noi locuri de parcare, pentru a veni în sprijinul cetățenilor din sector. Creșterea numărului parcărilor de reședință va avea ca efect decongestionarea zonelor aglomerate și evitarea parcării autoturismelor haotic.
×