Administrația Domeniului Public Sector 1 nu dispune de personal pentru toaletarea/defrișarea arborilor de pe domeniul public, motiv pentru care, are încheiate contracte de prestări servicii cu terții, sub supravegherea și verificarea inspectorilor din cadrul Serviciului Spații Verzi.
Toaletarea/defrișarea arborilor de pe domeniul public de pe raza administrativ-teritorială a sectorului 1, se realizează numai în baza avizelor emise de Primăria Municipiului București, Direcția de Mediu, la solicitarea persoanelor fizice/juridice sau în baza adreselor cu caracter general (la această dată avizul cu nr.8080/29.09.2020, valabil în perioada 1 Octombrie 2020- 31 Aprilie 2021).
Lucrările de reducere a coronamentului se execută în perioada de repaus vegetativ (Octombrie-Aprilie) iar lucrările de defrișare, îndepărtarea ramurilor uscate, frânte, degajarea rețelelor aeriene și a iluminatului public (acolo unde se impune), eliminarea ramurilor ce împiedică traficul pietonal și auto, degajarea indicatoarelor rutiere se realizează pe toată perioada anului.
Fiecare arbore amplasat în aliniament sau spațiul verde este tratat individual, în funcție de ce se constată în teren. În anumite situații avizul este eliberat pentru reducere de coronament însă în timpul execuției se constată șarpante, crengi uscate, fisurate, frânte ce necesită înlăturarea lor și atunci este necesară o intervenție mai severă; avizele eliberate permit adaptarea lucrărilor la ceea ce se identifică în teren.
Persoanele fizice/juridice solicită emiterea de avize de defrișare arbori de pe domeniul privat sau cu altă administrare sau din domeniul public întrucât împiedică realizarea de construcții sau acces în imobil. Avizele sunt emise de Primăria Municipiului București, Direcția de Mediu după încheierea unor Protocoale de Plantare în compensare. Lucrările solicitate se realizează de către solicitant în regie proprie cu personal calificat, astfel:
📌Strada Cireșoaia nr. 43 – teiul a fost redus întrucât partea superioară a coroanei era uscată 100%. Anexăm imagini din perioada de vegetație a acestuia.
📌Calea Floreasca – lucrarea nu a fost executată de instituția noastră.
📌Strada Pieței nr. 23A-23B – s-a redus coroana a două sălcii care vegetează abundent, fiind necesară degajarea rețelei aeriene de cabluri.
📌Strada Caraiman nr. 112 – șarpanta principală a fost uscată și fisurată pe toată lungimea acesteia, s-a eliminat de la punctul de plecare a fisurii, exista pericolul de frângere. S-au eliminat și alte ramuri uscate din coronament.
📌Strada Crușovăț nr. 15 – s-a executat în baza avizului nr. 3505/1731679/28.06.2019, ce cuprindea reducerea coronamentului cu aplicarea lucrărilor de echilibrare și degajarea rețelei aeriene.
26
Intervențiile în baza adreselor cu caracter general se realizează conform solicitărilor primite din partea persoanelor fizice/juridice ce sunt centralizate și programate săptămânal. Programările pot suferi modificări în anumite situații: în funcție de condițiile meteorologice, mașini parcate sau ca urmare a reclamațiilor venite din partea cetățenilor ce nu doresc realizarea acestora.
Lucrările neconforme nu sunt recepționate, în condițiile în care aceste situații apar în mod repetat, se vor face demersuri pentru rezilierea contractului.
×