Lucrările de supraînălțare au fost finalizate la intersecția străzilor Roma cu Washington și Washington cu Londra, întrucât acestea prezenta un grad ridicat de periculozitate pentru cetățeni.
Execuția acestor intersecții de supraînălțare a implicat adaptarea trotuarelor la cota existentă a acesteia, amplasarea gurilor de scurgere care să asigure scurgerea apelor pluviale în lungul străzii, ridicarea căminelor existente la cota amenajată a părții carosabile supraînălțate, montarea stâlpilor de protecție delimitare acces pietonal între trotuar și partea carosabilă. Totodată, au fost executate și lucrările de semnalizare rutieră orizontală și verticală.
În acest an vor fi executate 35 de intersecții supraînălțate, iar în preajma unităților de învățământ vom construi mai multe treceri de pietoni supraînălțate. Aceste acțiuni fac parte din programul de creștere a gradului de siguranță rutieră.
×